expertisebureau jongerenparticipatie

Wij willen dat jongeren kunnen groeien en dat ze hun stempel op de wereld kunnen drukken. Daar zetten wij ons al 20 jaar keihard voor in. Inmiddels weten we daarom wel wat werkt en wat niet. Al die ervaringen en kennis delen we graag met andere organisaties om jongeren nog meer te betrekken bij de dingen die hen aangaan. Die kennisdeling, daar zorgt ons Expertisebureau Jongerenparticipatie voor. 


expertise en ervaring

De afgelopen 20 jaar hebben we bij NJR een schat aan ervaring opgedaan. We weten hoe je de ontwikkeling van jongeren een impuls geeft, wat werkt en wat niet, en hoe je jongeren op een betekenisvolle manier betrekt bij werk en beleid.

Maar: het kan beter, grootser, meer. Daarom richtten we in 2017 het Expertisebureau Jongerenparticipatie op om andere organisaties te betrekken bij onze missie. Wij helpen organisaties en overheden jongeren te bereiken, begrijpen, betrekken en te bewegen. We nemen maatschappelijke vraagstukken als uitgangspunt en maken jongeren medeproducent van de oplossing. Zo creëren we een samenleving die jongeren in staat stelt hun potentieel te benutten.

Wij gaan voor betekenisvolle jongerenparticipatie.


wat bedoelen we met betekenisvolle jongerenparticipatie?

Jongerenparticipatie is geen leuk trucje. Het moet iets betekenen. Daarom werken we bij NJR vanuit een aantal randvoorwaarden, zodat jongeren

 • geen hoge drempel voor deelname ervaren;
 • merken dat ze meer kunnen dan ze dachten;
 • zeggenschap en eigenaarschap ervaren;
 • zich met anderen verbonden voelen;
 • zich aan leeftijdsgenoten kunnen spiegelen, optrekken, of voor hen een voorbeeld zijn;
 • een match vinden met hun eigen waarden en interesses;
 • geen onveiligheid ervaren;

Dit maakt dat jongeren hun bijdrage aan een oplossing als betekenisvol ervaren. 


waarom willen we betekenisvolle jongerenparticipatie?

Niet omdat dat leuk staat in een rapportage of op de foto, maar omdat

 • jongeren expert zijn van hun eigen leven: hun ervaringsdeskundigheid geeft een uniek inzicht;
 • je alleen met een passende oplossing of antwoord komt als je sámen met de doelgroep aan de slag gaat;
 • je alleen met een betekenisvol participatietrajecten het potentieel maximaal benut: met positieve impact voor jongeren, volwassenen en de maatschappij. Win-win-win dus.


wat kunnen we voor jou betekenen?

Ben je aan het onderzoeken hoe je jongeren meer en beter kunt betrekken bij jouw organisatie of bij je werk? Of ben je benieuwd naar wat wij voor je kunnen betekenen? Stuur een mail naar [email protected]


zwart.jpg


tools om jongerenparticipatie te versterken

Door de jaren heen hebben we verschillende tools en manieren ontwikkeld om jongerenparticipatie te versterken. Hieronder vind je een overzicht.


Heb je vragen over hoe je deze tools kan inzetten voor je eigen werk? Neem dan gerust contact op.

co-creatie en dialoog

Wil je samen met jongeren een antwoord op een maatschappelijke vraag onderzoeken? Wij faciliteren op maat gemaakte participatietrajecten, co-creatietrajecten, dialogen, en bijeenkomsten waarbij we jongeren en professionals of beleidsmakers bij elkaar brengen. Zo vinden we samen antwoorden en oplossingen.

Wij werken met de Design Thinking methode. Hiermee geven we jongerenparticipatie op een vernieuwende manier en vanuit jongeren zelf vorm. Zodat het traject

 • aansluit bij de behoefte van de doelgroep;
 • vanuit verdieping zoekt naar oplossingen;
 • een co-creatie is, met draagvlak onder alle belanghebbenden;
 • leidt tot verrassende en concreet toepasbare uitkomsten.
  meer weten?


masterclasses en workshops

We bieden de volgende workshops aan:

 • Succesfactoren in het werken met jongeren: wat werkt wel en wat werkt niet?
 • Sterke punten: werken met jongeren vanuit hun intrinsieke motivatie
 • Jonge vrijwilligers: de motivatie van jongeren voor vrijwillige inzet ontrafeld


onderzoek en advies

Als expertisebureau jongerenparticipatie doen we ook verschillende onderzoeken onder jongeren. Zo krijgen zij de kans om hun mening te geven over onderwerpen en krijgen wij inzicht in hoe zij hierover denken. Ga naar deze pagina voor meer informatie over onderzoek en advies.


upcoming events

Een à twee keer per jaar organiseren we een landelijk event dat in het teken staat van betekenisvolle jongerenparticipatie. In de week van 14 juni 2021 vindt Listen Up plaats: tijdens de week van jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg. Bekijk hier meer informatie over Listen Up. 

contact [email protected]

schrijf je hier in voor de nieuwsbrief voor professionalswe hebben onder andere samengewerkt metmeer lezen?

Tanja Kuijpers

Giulia Giacometti