expertisebureau jongerenparticipatie

Wij willen dat jongeren kunnen groeien en dat ze hun stempel op de wereld kunnen drukken. Daar zetten wij ons al 20 jaar keihard voor in. Inmiddels weten we daarom wel wat werkt en wat niet. Al die ervaringen en kennis delen we graag met andere organisaties om jongeren nog meer te betrekken bij de dingen die hen aangaan. Daar zorgt ons Expertisebureau Jongerenparticipatie voor. We delen kennis, maken ons hard voor betekenisvolle jongerenparticipatie en inspireren anderen om hetzelfde te doen.


expertise en ervaring

De afgelopen 20 jaar hebben we bij NJR een schat aan ervaring opgedaan. We weten hoe je de ontwikkeling van jongeren een impuls geeft, wat werkt en wat niet, en hoe je jongeren op een betekenisvolle manier betrekt bij werk en beleid.

Maar: het kan beter, grootser, meer. Daarom werken we sinds 2017 via het Expertisebureau Jongerenparticipatie om andere organisaties te betrekken bij onze missie. Wij helpen organisaties en overheden jongeren te bereiken, begrijpen, betrekken en te bewegen. We nemen maatschappelijke vraagstukken als uitgangspunt en maken jongeren medeproducent van de oplossing. Zo creëren we een samenleving die jongeren in staat stelt hun potentieel te benutten.

Wij gaan voor betekenisvolle jongerenparticipatie.


wat bedoelen we met betekenisvolle jongerenparticipatie?

Jongerenparticipatie is geen leuk trucje. Het moet iets betekenen. Daarom werken we bij NJR vanuit een aantal randvoorwaarden, zodat jongeren:

 • geen hoge drempel voor deelname ervaren;
 • merken dat ze meer kunnen dan ze dachten;
 • zeggenschap en eigenaarschap ervaren;
 • zich met anderen verbonden voelen;
 • zich aan leeftijdsgenoten kunnen spiegelen, optrekken, of voor hen een voorbeeld zijn;
 • een match vinden met hun eigen waarden en interesses;
 • geen onveiligheid ervaren;

Dit maakt dat jongeren hun bijdrage en inzet als betekenisvol ervaren. 


waarom willen we betekenisvolle jongerenparticipatie?

Niet omdat dat leuk staat in een rapportage of op de foto, maar omdat:

 • jongeren expert zijn van hun eigen leven: hun ervaringsdeskundigheid geeft een uniek inzicht;
 • je alleen met een passende oplossing of antwoord komt als je sámen met de doelgroep aan de slag gaat;
 • je alleen met een betekenisvol participatietrajecten het potentieel maximaal benut: met positieve impact voor jongeren, volwassenen en de maatschappij. Win-win-win dus.


wat kunnen we voor jou betekenen?

Wil je meer weten over onze werkwijze? Ben je benieuwd hoe je jongeren meer en beter kunt betrekken? Neem contact met ons op via [email protected]


zwart.jpg


tools om jongerenparticipatie te versterken

Door de jaren heen hebben we verschillende tools en manieren ontwikkeld om jongerenparticipatie te versterken. Hieronder vind je een overzicht.


Heb je vragen over hoe je deze tools kan inzetten voor je eigen werk? Neem dan gerust contact op.

co-creatie en dialoog

Wil je samen met jongeren een antwoord op een maatschappelijke vraag onderzoeken? Wij faciliteren op maat gemaakte participatietrajecten, co-creatietrajecten, dialogen, en bijeenkomsten waarbij we jongeren en professionals of beleidsmakers bij elkaar brengen. Zo vinden we samen antwoorden en oplossingen.

Wij werken met de Design Thinking methode. Hiermee geven we jongerenparticipatie op een vernieuwende manier en vanuit jongeren zelf vorm. Zodat het traject:

 • aansluit bij de behoefte van de doelgroep;
 • vanuit verdieping zoekt naar oplossingen;
 • een co-creatie is, met draagvlak onder alle belanghebbenden;
 • leidt tot verrassende en concreet toepasbare uitkomsten.


masterclasses en workshops

We bieden de volgende workshops aan:

 • Succesfactoren in het werken met jongeren: wat werkt wel en wat werkt niet?
 • Jonge vrijwilligers: de motivatie van jongeren voor vrijwillige inzet ontrafeld


events

Een à twee keer per jaar organiseren we een landelijk event dat in het teken staat van betekenisvolle jongerenparticipatie.

Op 22 november 2023 vond VER_sterk plaats: hét NJR-evenement in het teken van lokale jongerenparticipatie. Lees hier meer over VER_sterk.

Op 24 november 2022 vond VER_ander plaats: een conferentie van European Year of Youth. Lees hier meer over VER_ander.

Op 14 juni 2021 vond Listen Up plaats: tijdens de week van jongerenparticipatie en ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg. Lees hier meer over Listen Up. 

Op 5 maart 2020 vond VER_diep plaats: over de kracht van jongerenparticipatie en hoe je dit op een waardevolle manier kan inzetten in jouw netwerk. Lees hier meer over VER_diep.

Ook als je nog niet precies weet waar je naar op zoek bent, gaan we graag met je in gesprek over de ins en outs van jongerenparticipatie. Neem contact met ons op via [email protected].


magazines

Rondom de thema's van VER_sterk, VER_ander en Listen Up zijn er magazines uitgebracht:


we hebben onder andere samengewerkt metmeer lezen?

Babs Bakx

Saptarshi Chowdhury Barua

Faraaz Ramdjanbeg

Mijke Brugman