Hoe zorg je ervoor dat je meer of zelfs alle jongeren weet aan te spreken? Hoe voelt iedereen zich welkom? Hoe zorg je ervoor dat je allerlei jongeren écht betrekt? Laat je inspireren tijdens VER_ander!


wat
dé conferentie over inclusieve(re) jongerenparticipatie

wie voor beleidsmakers, professionals die met jongeren(beleid) te maken hebben én iedereen die met jongeren aan de slag wil

wanneer 24 november 2022, 11:30 - 18:00

waar Werkwarenhuis in Den Bosch


CLEAR-participatie model

Middels workshops van professionals van diverse (maatschappelijke) organisaties gaan we samen leren van hun inspirerende werkwijze met een sterk inclusief karakter. Deze zijn ingedeeld naar aanleiding van het CLEAR-model van Lowndes & Pratchett (2016). In de wetenschap is al veel geschreven over dit model en het wordt vaak aangehaald door publieke en maatschappelijke organisaties.

Het CLEAR-model zet de belangrijkste uitgangspunten in participatieprocessen uiteen en staat voor:  

Can do
Jongeren moeten kunnen participeren. Gebrek aan tijd/geld/vaardigheden of alle andere vormen van beperking mogen geen reden zijn om niet mee te doen.

  • Voorbeeld: participanten belonen met een vrijwilligersbijdrage, goed nadenken over de hoogte ervan, maar ook het organiseren van participatiemomenten in rolstoeltoegankelijke ruimtes.

Like to
Jongeren moeten willen participeren en zich onderdeel voelen van zowel het proces, als de relevante instituties. Hoe motiveer je jongeren daartoe?

  • Voorbeeld: het organiseren van sociale activiteiten rondom een participatieproces.

Enabled to
Jongeren moeten de mogelijkheid hebben om te participeren. Er moet dus ruimte hiervoor gemaakt worden en jongeren moeten de juiste tools, netwerken en begeleiding hiervoor krijgen. Can do gaat over de individuele jongere, enabled to meer over diens omgeving.

  • Voorbeeld: het opstellen van infrastructuur hiertoe, zoals jongerenraden, belangenorganisaties en politieke jongerenorganisaties.

Asked to
Jongeren moeten gevraagd worden om te participeren. Hoe communiceer je participatiemogelijkheden? Hoe zorg je dat je alle jongeren betrekt? En laat je weten dat jongeren niet alleen mogen meepraten, maar ook beslissen?

  • Voorbeeld: vragenlijsten, jongerenwerk, bij een nieuw wetsvoorstel vooraf afspreken dat jongeren mee gaan ontwerpen.

Responded to
Er moet terugkoppeling zijn naar jongeren, zodat ze kunnen zien wat er met hun input wordt gedaan (of waarom iets wordt afgewezen!). Hier gaat het om gelijkwaardige interactie en verwachtingsmanagement.

  • Voorbeeld: tijdens een participatieproces alvast afspreken dat er een feedbackmoment komt na afronding van het proces, of hoe hun input wordt verwerkt en wat daarbij komt kijken. 


programma

Het programma begint om 12:00, maar wees welkom om vanaf 11:30 alvast even te oriënteren met een kop koffie, thee of een ander soort ver_snapering.

De rest van het programma ziet er als volgt uit:
12:00 - 12:45 Lunch
12:45 - 13:30 Welkomstwoord en eerste panelgesprek
14:00 - 14:45 Eerste ronde workshops/sessies
14:45 - 15:30 Plezier Drie Kwartier (pauze)
15:30 - 16:15 Tweede ronde workshops/sessies
16:30 - 17:15 Terugblik en tweede panelgesprek
17:15 - 18:00 Netwerk borrel


workshops en sessies

Tijdens het evenement zijn er 10 verschillende workshops en 2 inspiratiesessies. Op de dag zelf kies je 2 van deze workshops en sessies. Let goed op wat wanneer plaatsvindt om zo geen overlap te hebben in het programma. Daarom alvast deze sneak peak zodat je voorbereid de middag in gaat!

eerste ronde (14:00 - 14:45):

Inspiratiesessie van Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd (RKJ) over ervaringskennis in onderzoek en innovatie voor betere jeugdzorg in de regio #askedto

Kennissessie van Jeugd Welzijnsberaad en Pactum: hoe je de gesloten jeugdzorg niet vergeet bij beleidsvorming #cando

Kennissessie van Transvisie: hoe je genderidentiteit op een veilige manier bespreekbaar maakt met jongeren #liketo

Kennissessie van 125Procent: hoe je jongerenwerk inclusiever kunt maken #enableto

Kennissessie van Bureau Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR): hoe je door verbinding in de samenleving én met jongeren nationaal overheidsbeleid kan maken #askedto

Kennissessie van Jongerenplatform Regio Alkmaar: hoe je als gemeente samenwerkingen organiseert waarin je jongeren écht meeneemt #respondedto

tweede ronde (15:30 - 16:15):

Inspiratiesessie van Rijksmuseum Amsterdam over jongerenparticipatie: dezelfde verhalen, verschillende jongeren #liketo

Kennissessie van Het Liaisonbureau van het Europees Parlement: hoe je ervoor zorgt dat jongerenparticipatie écht inclusief en oprecht wordt zonder youth washing toe te passen #cando

Kennissessie van Rainbow Academy, Hoofdzaken en andere ervaringsdeskundigen: hoe je als ervaringsdeskundige ervoor zorgt dat je drive niet verloren gaat en jongeren kan blijven motiveren #liketo 

Kennissessie van Jongerenambassadeurs Den Bosch en Gemeente Den Bosch: hoe experts van de gemeente leren over en zorgen voor een inclusieve aanpak van jongerenparticipatie #enableto

Kennissessie van Lectoraat Jeugd & Samenleving van Hogeschool Inholland Amsterdam: hoe je de stem van jongeren beter kan horen door te kijken naar participatieve ongelijkheid #askedto

Kennissessie van Hogeschool Rotterdam: hoe je rekening houdt met persoonlijke situaties van jongeren #respondedto

vragen?

We willen dat dit evenement voor iedereen toegankelijk is. Heb je bepaalde voorzieningen nodig om aanwezig te zijn? Of heb je een andere vraag over VER_ander? Stuur dan een mail naar [email protected] We denken graag met je mee. 


meer weten


VER_zorgd door


VER_zonnen door

Nusret Musa