Hoe zorg je ervoor dat je meer of zelfs alle jongeren weet aan te spreken? Hoe voelt iedereen zich welkom? Hoe zorg je ervoor dat je allerlei jongeren écht betrekt? Dat is waar VER_ander - een European Year of Youth conferentie - in het Werkwarenhuis te Den Bosch voor stond!

We vonden het belangrijk om dit event te laten gaan over inclusieve(re) jongerenparticipatie, omdat we denken dat er hierin nog meer ontwikkeling mogelijk is. We merkten vooraf dat veel professionals (binnen maatschappelijke organisaties) ‘het goede’ willen doen, maar vaak hier en daar wat hulp bij kunnen gebruiken. Daarom organiseerden we een event waar professionals van elkaar konden leren, aan de hand van best practices.

Tijdens VER_ander kon je verschillende workshops en panel-gesprekken volgen, je eigen conferentie-canvas-tas zeefdrukken en de jongere in jezelf oproepen door te hangen op de hangplek of spelen in de arcadehal. Daarnaast kon je in de ‘boodschappenhal’ meer informatie krijgen van en over verschillende organisaties. Ook was het mogelijk om Stichting Alexander te helpen bij hun onderzoek over hoe jongerenparticipatie inclusiever kan.

VER_der waren er maar liefst twaalf workshops van organisaties die een specifieke kijk/aanpak hebben op hoe je (jongeren)participatie inclusiever kan maken! Er kwamen onderwerpen als jongeren laten thuis voelen, youth washing, genderzorg, jongeren in de gesloten jeugdzorg en niet-geaccepteerde participatievormen kwamen aan bod. Middels deze workshops van professionals van diverse (maatschappelijke) organisaties hebben we samen een hoop geleerd van hun inspirerende werkwijze met een sterk inclusief karakter. 


magazine

Ook is er een heel magazine uitgekomen in het kader van de thema's rondom VER_ander. Dat kan je hier lezen!


CLEAR-participatie model

Niet geheel onbelangrijk: alle workshops waren ingedeeld naar aanleiding van het CLEAR-model van Lowndes & Pratchett (2016). In de wetenschap is al veel geschreven over dit model en het wordt vaak aangehaald door publieke en maatschappelijke organisaties.

Dit CLEAR-model zet de belangrijkste uitgangspunten in participatieprocessen uiteen en staat voor:  

Can do
Jongeren moeten kunnen participeren. Gebrek aan tijd/geld/vaardigheden of alle andere vormen van beperking mogen geen reden zijn om niet mee te doen.

  • Voorbeeld: participanten belonen met een vrijwilligersbijdrage, goed nadenken over de hoogte ervan, maar ook het organiseren van participatiemomenten in rolstoeltoegankelijke ruimtes.

Like to
Jongeren moeten willen participeren en zich onderdeel voelen van zowel het proces, als de relevante instituties. Hoe motiveer je jongeren daartoe?

  • Voorbeeld: het organiseren van sociale activiteiten rondom een participatieproces.

Enabled to
Jongeren moeten de mogelijkheid hebben om te participeren. Er moet dus ruimte hiervoor gemaakt worden en jongeren moeten de juiste tools, netwerken en begeleiding hiervoor krijgen. Can do gaat over de individuele jongere, enabled to meer over diens omgeving.

  • Voorbeeld: het opstellen van infrastructuur hiertoe, zoals jongerenraden, belangenorganisaties en politieke jongerenorganisaties.

Asked to
Jongeren moeten gevraagd worden om te participeren. Hoe communiceer je participatiemogelijkheden? Hoe zorg je dat je alle jongeren betrekt? En laat je weten dat jongeren niet alleen mogen meepraten, maar ook beslissen?

  • Voorbeeld: vragenlijsten, jongerenwerk, bij een nieuw wetsvoorstel vooraf afspreken dat jongeren mee gaan ontwerpen.

Responded to
Er moet terugkoppeling zijn naar jongeren, zodat ze kunnen zien wat er met hun input wordt gedaan (of waarom iets wordt afgewezen!). Hier gaat het om gelijkwaardige interactie en verwachtingsmanagement.

  • Voorbeeld: tijdens een participatieproces alvast afspreken dat er een feedbackmoment komt na afronding van het proces, of hoe hun input wordt verwerkt en wat daarbij komt kijken. 

een bijzondere shout out naar de workshopgevers van de volgende organisaties:

Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd, Rijksmuseum Amsterdam, JeugdWelzijnsBeraad & Pactum, Het Liaisonbureau van het Europees Parlement in Den Haag, Transvisie & Youz Genderzorg, 125Procent, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Bureau NCDR, Lectoraat Jeugd & Samenleving van Hogeschool Inholland Amsterdam, Jongerenplatform Regio Alkmaar en Hogeschool Rotterdam.


workshops

Hieronder een overzicht met alle gegeven workshops door de bovenstaande organisaties:


Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd (RKJ): hoe ervaringskennis in onderzoek en innovatie zorgt voor betere jeugdzorg in de regio #askedto

Jeugd Welzijnsberaad en Pactum: hoe je de gesloten jeugdzorg niet vergeet bij beleidsvorming #cando

Transvisie: hoe je genderidentiteit op een veilige manier bespreekbaar maakt met jongeren #liketo

125Procent: hoe je jongerenwerk inclusiever kunt maken #enableto

Bureau Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR): hoe je door verbinding in de samenleving én met jongeren nationaal overheidsbeleid kan maken #askedto

Jongerenplatform Regio Alkmaar: hoe je als gemeente samenwerkingen organiseert waarin je jongeren écht meeneemt #respondedto

Rijksmuseum Amsterdam over jongerenparticipatie: dezelfde verhalen, verschillende jongeren #liketo

Het Liaisonbureau van het Europees Parlement: hoe je ervoor zorgt dat jongerenparticipatie écht inclusief en oprecht wordt zonder youth washing toe te passen #cando

Rainbow Academy, Hoofdzaken en andere ervaringsdeskundigen: hoe je als ervaringsdeskundige ervoor zorgt dat je drive niet verloren gaat en jongeren kan blijven motiveren #liketo 

Jongerenambassadeurs Den Bosch en Gemeente Den Bosch: hoe experts van de gemeente leren over en zorgen voor een inclusieve aanpak van jongerenparticipatie #enableto

Lectoraat Jeugd & Samenleving van Hogeschool Inholland Amsterdam: hoe je de stem van jongeren beter kan horen door te kijken naar participatieve ongelijkheid #askedto

Hogeschool Rotterdam: hoe je rekening houdt met persoonlijke situaties van jongeren #respondedto


Tot slot

Het was een dag waar hopelijk veel is geleerd en veel nieuwe ideeën zijn opgedaan. We bedanken alle deelnemers, workshopgevers, de organisatie van NJR en NJi én het Werkwarenhuis voor alle goede zorgen en voor jullie bijdrage. Hopelijk zien we elkaar weer bij een volgende conferentie!


meer weten


VER_ander had niet kunnen plaatsvinden zonder de bijdragen van:

Lees verder