local collective

hét netwerk van jongerenraden, jongereninitiatieven en jongerenpanels

Local Collective verbindt lokale jongerenraden, -initiatieven en -panels uit heel Nederland in één structureel netwerk. Binnen dit netwerk werken jongeren samen door peer-to-peer best practises en kennis uit te wisselen en krijgen ze bijvoorbeeld workshops en trainingen. Zo wordt er gewerkt aan het vergroten en verstevigen van de impact van jongeren binnen hun regio. Daarnaast verbindt het Local Collective netwerk beleidsmakers met jongeren op een duurzame manier waardoor jongeren kunnen participeren op lokaal niveau door betrokken te worden bij besluitvormingsprocessen.

Met dit netwerk willen we het graag makkelijk(er) maken om met elkaar in contact te blijven én van elkaar te leren. Niet alleen tijdens de jaarlijkse bijeenkomsten, maar gewoon: het hele jaar door. Daarom hebben we Nederland onderverdeeld in zes regio’s waarvoor we regio-coördinatoren hebben ingesteld die de brug vormen tussen wat er in de regio speelt aan raden en initiatieven en wat er op landelijk niveau gaande is.

voor wie?

Local Collective is er voor alle jongeren die actief zijn binnen een lokale jongerenraad, -initiatief of -panel. Deze jongeren zijn gemotiveerd om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen om zo aan hun ontwikkeling te werken en hun jongerenraad of- initiatief te versterken. Ook jongeren die graag binnen hun regio of gemeente een jongerenraad, -initiatief of -panel zouden willen oprichten, jongerenwerkers, professionals en andere sleutelfiguren die lokale initiatieven begeleiden nodigen we van harte uit om contact op te nemen met Local Collective.

local collective activiteiten

Om al deze kennis, passie en ervaringen samen te brengen, organiseert NJR drie keer per jaar een Local Collective Day. Tijdens deze dag komen jongeren vanuit het netwerk bij elkaar om kennis uit te wisselen, te netwerken, van elkaar te leren en krijgen ze de kans om deel te nemen aan diverse (training)sessies. Soms zorgen we dat er een gastspreker is om een training te geven of om meer te vertellen over een interessant project. Naast de Local Collective Days worden er ook andere interessante activiteiten georganiseerd binnen de regio en op landelijk niveau voor de jongeren van Local Collective.

Benieuwd naar hoe een Local Collective Day eruit ziet? Check deze video!


meer informatie over local collective

Wil je meer weten over hoe andere jongereninitiatieven (samen)werken, ben je beleidsmaker en wil je graag in contact komen met jongeren, ben je benieuwd naar de jongereninitiatieven in jouw buurt, of ben je lid van een jongereninitiatief en wil je graag op de hoogte blijven van alles wat er georganiseerd wordt? Neem contact op met Floor via [email protected] óf via haar LinkedIn

Alle info op 1 plek? Check hier onze flyer!

localcollectiveonepager (5).jpg


Local Collective is (mede)gefinancierd door de Europese Unie.

logosbeneficaireserasmusright_en.jpg

Subsidiemogelijkheden van uit Erasmus+ Jeugd en het European Solidarity Corps

Als je als gemeente structureel aan de slag wilt met jongerenparticipatie of het versterken van het jongerenwerk in de gemeente, kun je kijken naar de subsidiemogelijkheden van Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps. Bekijk hier bijvoorbeeld de subsidiemogelijkheid voor het opzetten van Jongerenparticipatieprojecten, om de participatie van jongeren op zowel lokaal, nationaal als Europees niveau te ondersteunen en bevorderen.

Daarnaast biedt het Europese netwerk vanuit Erasmus+ regelmatig interessante trainingen, workshops en andere events aan. Een actueel overzicht van het aanbod is te vinden in de Erasmus+ agenda op de website en in de maandelijkse nieuwsbrief.

Tot slot hebben we enkele jongeren uit ons netwerk gevraagd naar hun beste adviezen rondom netwerken en uitwisseling!


JLA_afbeeldingen5.png

→ "Bij heel veel activiteiten aanwezig zijn, jezelf laten zien zodat ze je leren kennen."

→ "Zelf initiatief nemen door te mailen met andere jongerenraden, om bijvoorbeeld te vragen hoe zij bepaalde problemen aanpakken."

→ "Blijf in contact met je contacten: zoals korte lijntjes met de volwassenen in de lokale politiek."lees meer over netwerk en uitwisseling:

Floor Hardeman