over NJR

Wij zijn de springplank van de nieuwe generatie. We jagen aan. Willen iets betekenen voor de wereld. Klein beginnen en groots worden. Meedoen is makkelijk. Doe iets geweldigs en maak zo anderen blij. Of word changemaker in ons netwerk, dan veranderen we de wereld samen. Leven is lef tonen. Laten we het doen.


beleid

ANBI status

Naam: NJR (Vereniging Nationale Jeugdraad)

RSIN: 810305057

Adres: Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht

Doelstelling: De deelname van jongeren op alle niveaus van de samenleving stimuleren en ondersteunen; zorgen dat jongeren hun kracht kennen, ontwikkelen en inzetten voor een betere toekomst voor zichzelf en anderen.

Beleid: Jongeren mogelijkheden bieden, zorgen dat anderen hetzelfde doen, zorgen dat dit zo goed mogelijk gebeurt en jongeren inspireren om van die mogelijkheden gebruik te maken.

Bestuur: Luce van Kempen (voorzitter), Sacha Verheij (secretaris), Yoram Poot (bestuurslid merk en strategie), Willard Berends (bestuurslid acquisitie en penningmeester), Dirk Wijkstra (bestuurslid belangenbehartiging lokaal), Maxime Broekhuizen (bestuurslid belangenbehartiging nationaal), Joris van Schie (bestuurslid belangenbehartiging internationaal)

Beloning: Bestuursleden ontvangen een vacatievergoeding van € 500 per maand. De directeur ontvangt een salaris volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, schaal 13 (van € 3596 tot 5656). Overig personeel wordt eveneens betaald volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Activiteitenverslag: zie ons Jaarverslag 2017

Financieel verslag: zie onze Jaarrekening 2017