over NJR

NJR is de koepel van 35 landelijke jongerenorganisaties en daarmee het grootste jongerennetwerk in Nederland. Wij werken aan een wereld waarin alle jongeren zich thuis voelen, het beste uit zichzelf kunnen halen en positieve impact hebben op elkaar en op hun omgeving. Dagelijks werken en spreken wij met allerlei jongeren. Voor en door jongeren: dat is al jarenlang onze expertise. Wij weten daarom wat er speelt en wat belangrijk is.


beleid


code of conduct

Hoe gaan we met elkaar om? En wat doe je als je iets naars ziet gebeuren? Kijk dit filmpje en je weet precies hoe wij daar bij NJR over denken en wat je kan doen als er iets voorvalt tijdens een NJR activiteit. Meer weten hierover? Lees onze gedragscode.


anbi status

Naam: NJR (Vereniging Nationale Jeugdraad)

RSIN: 810305057

Adres: Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht

Doelstelling: De deelname van jongeren op alle niveaus van de samenleving stimuleren en ondersteunen; zorgen dat jongeren hun kracht kennen, ontwikkelen en inzetten voor een betere toekomst voor zichzelf en anderen.

Beleid: Jongeren mogelijkheden bieden, zorgen dat anderen hetzelfde doen, zorgen dat dit zo goed mogelijk gebeurt en jongeren inspireren om van die mogelijkheden gebruik te maken.

Bestuur: Kimberley Snijders (voorzitter), Anika Kempen (secretaris), Milan ter Horst (penningmeester), Baran Koser (bestuurslid campagne & profilering), Bram Geurds (bestuurslid lokale jongereninspraak), Lotte Prins (bestuurslid internationale inspraak), Bennie Neplenbroek (bestuurslid politiek).

Beloning: De voorzitter van het bestuur ontvangt een vacatievergoeding van € 1400,- per maand. De overige bestuursleden ontvangen € 950,- per maand. De directeur ontvangt een salaris volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, schaal 13. Overig personeel wordt eveneens betaald volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

ANBI NJR