over NJR

Wij zijn de springplank van de nieuwe generatie. We jagen aan. Willen iets betekenen voor de wereld. Klein beginnen en groots worden. Meedoen is makkelijk. Doe iets geweldigs en maak zo anderen blij. Of word changemaker in ons netwerk, dan veranderen we de wereld samen. Leven is lef tonen. Laten we het doen.


beleid


code of conduct

Hoe gaan we met elkaar om? En wat doe je als je iets naars ziet gebeuren? Kijk dit filmpje en je weet precies hoe wij daar bij NJR over denken en wat je kan doen als er iets voorvalt tijdens een NJR activiteit. Meer weten hierover? Lees onze gedragscode.


anbi status

Naam: NJR (Vereniging Nationale Jeugdraad)

RSIN: 810305057

Adres: Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht

Doelstelling: De deelname van jongeren op alle niveaus van de samenleving stimuleren en ondersteunen; zorgen dat jongeren hun kracht kennen, ontwikkelen en inzetten voor een betere toekomst voor zichzelf en anderen.

Beleid: Jongeren mogelijkheden bieden, zorgen dat anderen hetzelfde doen, zorgen dat dit zo goed mogelijk gebeurt en jongeren inspireren om van die mogelijkheden gebruik te maken.

Bestuur: Kimberley Snijders (voorzitter), Fahima Elmi (secretaris), Eva van Raaij (bestuurslid lobby & strategie), Hugo Neefjes (bestuurslid financiën & organisatie), Séun Steenken (bestuurslid leden & activatie), Eli Umans (bestuurslid internationale zaken).

Beloning: Bestuursleden ontvangen een vacatievergoeding van € 750,- per maand. De directeur ontvangt een salaris volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, schaal 13. Overig personeel wordt eveneens betaald volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

ANBI NJR