eigentijds onderwijs

Jongeren tussen de 12 en 18 komen bijna dagelijks op de middelbare school. Niet gek dus, dat sommige jongeren het hun tweede huis noemen. Tijdens de middelbare schoolperiode ben je als jongere volop in ontwikkeling en heeft school een grote invloed op deze ontwikkeling. Het curriculum bepaalt hoe leerlingen worden opgeleid en hoe zij als persoon de wereld ingaan. NJR vindt het daarom enorm belangrijk dat er een curriculum wordt neergezet dat aansluit op de behoeftes van de toekomstige leerling en de wereld waarin zij leeft.


Op dit moment werkt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan een nieuw curriculum. NJR zet zich in om het curriculum zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoeften en de leefwereld van de leerlingen.


wat wij belangrijk vinden

  1. Onderzoek van de OESO laat zien dat Nederlandse scholieren de minst gemotiveerde leerlingen ter wereld zijn. 20% van de leerlingen geeft zelfs aan dat de lessen geen zin hebben en dat ze geen idee hebben waarom stof geleerd moet worden. Maar wat willen scholieren dan wel meekrijgen op school en wat motiveert hen? Een stukje persoonlijke ontwikkeling, is wat we vaak terug horen. Iedereen wil het mooiste van zijn leven maken en ertoe doen. Onze ervaring leert dat jongeren dat kunnen als ze zichzelf kennen en handelen vanuit hun kwaliteiten. Door meer aandacht te geven aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren, kunnen zij zichzelf ontdekken en inzien wat dat betekent voor wie zij zijn in onze maatschappij. Dit lijdt ertoe dat jongeren beter onderbouwde keuzes kunnen maken en dus betere keuzes kunnen maken met betrekking tot de stappen die ze na het voortgezet onderwijs zetten.
  2. Ook zien wij dat mentale gezondheid een belangrijk onderdeel moet zijn van het nieuwe curriculum. In een samenleving waar sociale druk groeit en waarin jongeren kwetsbaar opgroeien door technologisering en sociale media, neemt het belang van een goede mentale gezondheid alleen maar toe. Goed dus om jongeren te leren mentaal weerbaar te zijn. En wat is nu een betere plek om daaraan te werken dan een plek waar je toch al veel van je tijd doorbrengt?
  3. Tot slot zouden we NJR niet zijn als we ons niet in zouden zetten voor de stem van jongeren tijdens de totstandkoming van het nieuwe curriculum. Het debat rondom de curriculumherziening wordt voornamelijk gevoerd door oudere mensen die ver van de leefwereld van de scholieren af staan. Samen met Laks laten we ook de stem van de jongeren horen in de onderwijsdiscussie. Want, een curriculum dat voor jongeren wordt gevormd, moet juist ook mét jongeren worden gevormd.


onze rol tot nu toe

  1. Samen met LAKS, de organisatie die zich al 35 jaar inzet voor het belang van de scholier, luisteren we naar wat leerlingen vinden van het huidige curriculum en wat zij vinden dat beter kan. De scholieren hebben de meeste feedback gegeven op de voorstellen van curriculum.nu. We weten dus wat de scholieren belangrijk vinden en wat zij missen, nu is het aan ons de taak om dat over te brengen op de mensen die de uiteindelijke beslissingen gaan maken over het nieuwe curriculum.
  2. NJR draait meerdere scholenprogramma’s en heeft via die programma’s veel expertise opgehaald omtrent het motiveren van jongeren. We zien dat onze positieve, persoonlijke en uitdagende manier van werken aanslaat bij scholieren. We zitten aan tafel met andere onderwijsorganisaties om onze ervaringen te delen.


we werken samen met

LAKS, het JOB, ISO & LSVb


wat we al doen met onderwijs


goede ideeën?

Heb je ideeën over het nieuwe curriculum? Of wil je eens kletsen over onze betrokkenheid bij het nieuwe curriculum? Neem contact op met Koen!

meer van het bestuur