(kinder)rechten

Nederland is een rijk en welvarend land waar veel dingen goed geregeld zijn voor jongeren. Toch geldt dit helaas nog niet voor alle jongeren in ons land. Daarom zet het bestuur van NJR zich in voor de rechten van jongeren door onderdeel te zijn van het Kinderrechtencollectief.


het Kinderrechtencollectief

Het Kinderrechtencollectief is in 1995 opgericht en bestaat uit zes kinderrechtenorganisaties. Dit zijn Defence for Children, de Nationale Jeugdraad, Kinderpostzegels, UNICEF Nederland, Save the Children en Terre des Hommes. Samen hebben we de missie om ervoor te zorgen dat de rechten van kinderen/jongeren (kinderrechten) in Nederland gewaarborgd zijn. Deze kinderrechten zijn vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag. We willen dat kinderrechten worden gewaarborgd in overheidsbeleid, in wetgeving, en in de praktijk van organisaties en van iedereen die met kinderen te maken heeft.


wat we doen

Hoe we dat voor elkaar krijgen? Door voorlichting te geven en de regerering te adviseren.

  • Het Kinderrechtencollectief geeft voorlichting over kinderrechten aan scholen, overheidsinstanties, jongerenprofessionals… Eigenlijk overal! Om ervoor te zorgen dat kinderen krijgen waar ze recht op hebben, moet immers iedereen in Nederland, jong en oud, weten wat kinderrechten precies inhouden.
  • Naast voorlichten, adviseert het collectief de regering over hoe kinderrechten in Nederland kunnen worden gewaarborgd en waar nog verbeteringen nodig zijn. De Nederlandse regering schrijft eens in de vijf jaar aan het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties een rapport over hoe het gaat met de rechten van kinderen in Nederland. Sinds kort doet de Nederlandse regering dit door te reageren op een lijst met zorgpunten die is samengesteld door het VN-Kinderrechtencollectief. Het Kinderrechtencollectief leverde onder andere input voor de lijst met zorgpunten van het VN-Kinderrechtencomité. Die input vormde de LOIPR: List of issues prior reporting. Hierin gaven wij onze visie op de stand van zaken rondom kinderrechten in Nederland. NJR diende daarnaast ook zelfstandig een LOIPR in. De informatie uit deze LOIPR werd verzameld in ons project ‘Kinderrechten in de Jeugdzorg’.


meer weten?

Neem contact op met Lara.

meer van het bestuur