jongereninspraak

NJR wil de positie van jongeren verbeteren. Dat doen wij op allerlei vlakken. Zo ook in de politiek én in beleidsvorming. We doen elke dag hard ons best om ervoor te zorgen dat er meer jongeren aan tafel zitten om mee te praten over beleid dat vóór jongeren bedoeld is. Maar het kan altijd beter.


wat we al doen op het gebied van jongereninspraak

Heel veel!

  • Verlagen kiesgerechtigde leeftijd: Het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd van 18 jaar naar 16 jaar is één van onze lobbyspeerpunten van 2020. Dat betekent dat we ons in Den Haag hard maken om deze verlaging in gang te zetten. Niet alleen zodat jongeren meer hun stem kunnen laten horen, maar ook zodat ze beter leren om hun stem te gebruiken.
  • Generatietoets: Goed en effectief beleid is beleid dat generatieproof is. Daarom zetten wij ons in voor een Generatietoets die voor nieuw beleid gaat toetsen wat de gevolgen van dat beleid nu eigenlijk zijn voor verschillende generaties. Niet alleen voor jongeren, maar voor alle generaties.
  • Jeugddebat: Al 25 jaar zorgt het Nationaal Jeugddebat dat jongeren hun ongezouten mening kunnen geven over de plannen van lokale en landelijke politici. Schaamteloos bestormen we in alle provincies de Statenzaal om daar plannen te smeden en antwoorden te geven op problemen waar de overheden niet uitkomen.
  • Jongerenvertegenwoordigers: De zeven jongerenvertegenwoordigers bij NJR trekken het hele land door om van jongeren te horen wat zij belangrijk vinden als het gaat om gelijkheid, klimaatverandering, vrede en veiligheid en internationale samenwerking. Dit nemen zij mee naar conferenties en toppen in binnen- en buitenland. Met hun grenzeloze bevlogenheid maken zij zich op deze manier hard voor een duurzame, veilige en inclusieve toekomst voor ons allemaal.
  • Ondersteuning jongerenorganisaties: We zetten ons in om jongerenorganisaties en jonge bestuurders beter en financieel te ondersteunen. Dat is hard nodig, want uit de Verkenning Jonge Bestuurders die wij in 2019 uitvoerden, bleek dat een bestuursjaar doen voor steeds minder jongeren toegankelijk is. En dat is jammer, want een bestuursjaar doen is een geweldige ervaring waar je de rest van je leven iets aan hebt.


Maar dit is nog lang niet alles. Voor een echt goed overzicht van wat we allemaal doen kan je kijken in ons werkplan. Heb je een vraag? Stel je vraag aan het bestuur via [email protected].


meer info?

Hier vertellen hoe jongeren meer inspraak in de politiek kunnen krijgen.

meer van het bestuur