SER-jongerenplatform

Gevraagd en ongevraagd advies geven: dat is wat we doen met het SER-jongerenplatform. De Sociaal-Economische Raad (SER) is de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken. Denk daarbij aan technologische ontwikkelingen, de toekomst van de arbeidsmarkt en onderwijs. Oftewel: onderwerpen die jongeren direct raken. Het is daarom niet meer dan logisch dat jongeren hierin zelf ook gehoord worden.de jongerenorganisaties

Samen met deze jongerenorganisaties vormt NJR het SER-jongerenplatform:

 • FNV Jong
 • CNV Jongeren
 • VCP Young Professionals
 • Jong Management
 • AWVN Young HR
 • Landelijke studentenvakbond (LSVB)
 • Jongerenorganisatie beroepsonderwijs (JOB)
 • Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)


ons advies tot nu toe

In augustus 2019 publiceerden we onze eerste verkenning; een verkenning naar de kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019. We stelden vast dat er in Nederland veel kansen voor jongeren zijn en dat de meeste jongeren deze kansen graag willen benutten. Nederlandse jongeren hebben het goed in vergelijking met jongeren uit minder welvarende landen. Ze geven in het algemeen aan gelukkig te zijn en ze hebben positieve verwachtingen over hun toekomst. Tegelijkertijd zagen we dat de positie van jongeren onder druk staat.


Daarom gaven we tien aanbevelingen om de kansen voor jongeren te vergroten en de belemmeringen juist te verkleinen.

 1. Generatietoets | De overheid voert soms maatregelen in die op zichzelf uit te leggen zijn, maar die bij elkaar opgeteld nadelig zijn voor jongeren. Een ‘generatietoets’ kan dit voorkomen. Het kabinet moet onderzoek doen naar invoering van zo'n toets.
 2. Sociaal leenstelsel | Het SER Jongerenplatform vindt dat in kaart moet worden gebracht wat de gevolgen van het sociaal leenstelsel zijn voor jongeren op hun financiële positie en vervolgstappen in hun leven.
 3. Prestatiedruk en stress | Jongeren hebben aanzienlijk last van prestatiedruk en psychische klachten. In de discussie over veranderingen op de arbeidsmarkt moet daarom specifieke aandacht zijn voor de positie van jongeren.
 4. Nadelen van flex | Flexibele arbeidscontracten voorzien voor veel jongeren in een behoefte, maar flexwerk zorgt ook voor, bijvoorbeeld, uitstelgedrag. Voor deze en andere nadelen moet aandacht komen.
 5. Discriminatie van jongeren op de arbeidsmarkt | Jongeren met een niet-westerse immigratieachtergrond of jongeren met een beperking ervaren met name uitsluiting, vaak door vooroordelen of discriminatie. Het SER Jongerenplatform roept werkgevers en de samenleving op deze jongeren meer te betrekken.
 6. Ondernemerschap onder jongeren | De gemiddelde leeftijd waarop mensen starten als zzp'er daalt, ondernemerschap is populair onder jongeren. Jonge ondernemers stoppen hun bedrijvigheid echter vaker en eerder. Het SER Jongerenplatform wil graag meer inzicht in dit onderwerp.
 7. Onderwijs en arbeidsmarkt | Opleidingen sluiten in veel gevallen te weinig aan bij de praktijk van de werkvloer. Er moet (meer) samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven komen.
 8. Woningmarkt | Er moeten meer geschikte en betaalbare woningen voor jongeren komen.
 9. Kinderopvang | Structurele, flexibele en betaalbare kinderopvang is cruciaal voor de arbeidsparticipatie van (jonge) vrouwen.
 10. Inzicht in financiële positie | De overheid moet beter inzicht krijgen in de financiële positie en de koopkracht van jongeren.


meer lezen?

Dat kan hier.

meer van het bestuur