bestuursverkenning

In Nederland doen duizenden jongeren bestuurswerk bij een vereniging of (jongeren)organisatie. NJR deed onderzoek onder ruim 900 jonge bestuurders naar wat hen motiveert om dit bestuurswerk te doen en hoe toegankelijk dit werk anno 2019 nog is. Ook vroegen we aan jongeren hoe zij tegen bestuurswerk aankijken.


Uit de verkenning blijkt dat jongeren een enorme meerwaarde zien in wat je met bestuurswerk kan leren en kan bijdragen aan de samenleving. Maar zij geven ook aan dat de toegankelijkheid van bestuurswerk onder druk staat. In tijden van het leenstelsel en studiedruk zijn er hoge drempels ontstaan om nog iets naast je opleiding te doen.


onderzoek bestuursverkenning

Onderzoeksrapport Verkenning Jonge Bestuurders

Manifest

Persbericht

Het manifest is ondertekend door de volgende organisaties:
Nationale Jeugdraad (NJR)
Enactus
Jonge Klimaatbeweging
ESN
Scouting
KOSS
JOB
Jonge Democraten
ISO
Plattelandsjongeren
DWARS
LSVb
Nationale Jongerencommissie Rode Kruis
YES-DC
UniPartners
YMCA
PINK
Keihan
Jonge Atlantici
CHOICE
AIESEC
CNV Jongeren
Morgen
IFMSA-NL
JOVD
Jonge Socialisten
SPS NIP
LKVV
PerspectieF
CDJA
Buddy go Dutch


vier jonge bestuurders over hun ervaringen

Deze video is vrij te gebruiken voor publicaties over dit onderwerp.


aan deze bestuursverkenning werkten mee