FAQ

bestuursjaar bij NJR


hoe kan ik solliciteren?

Stuur het ingevulde inschrijfformulier en je cv uiterlijk zondag 25 februari om 23:59 uur naar [email protected]. Je sollicitatie komt terecht bij de kandidatencommissie. Het huidige bestuur heeft geen invloed op de sollicitatieprocedure.


hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit?

De procedure bestaat uit een aantal rondes:

  • Ronde 1: selectie inschrijfformulieren en cv's. De deadline voor het insturen is zondag 25 februari om 23:59 uur en alles mag naar [email protected]
  • Ronde 2: kennismakingsgesprekken halverwege maart
  • Ronde 3: groepsdag op een nader te bepalen dag in het weekend halverwege april

Na deze rondes stelt de kandidatencommissie een kandidatenbestuur samen. Dit kandidatenbestuur wordt op de Algemene Vergadering (AV) van donderdag 23 mei aan de lidorganisaties van NJR ter stemming voorgelegd. Als het kandidaatsbestuur wordt ingestemd, gaat op 1 juli het nieuwe bestuursjaar officieel van start.

Mocht je vragen hebben over de vacature of de sollicitatieprocedure dan kan je hiervoor tot en met 25 februari terecht bij het huidige bestuur via [email protected] Vanaf 26 februari kun je hiervoor terecht bij de kandidatencommissie via [email protected].


wat zijn belangrijke data om vrij te houden?

Als je wil solliciteren, is het goed om de volgende data in je agenda te zetten:

6 februari: infoavond #1 NJR bestuur, van 19:30 tot 21:00, op het NJR-kantoor
15 februari: infoavond #2 NJR bestuur, van 19:30 tot 21:00, online
25 februari 23:59: deadline motivatiebrief & cv naar [email protected]
Half maart: kennismakingsgesprekken
Half april: groepsdag
23 mei: presentatie, voordracht en instemming nieuw bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering
20 mei t/m 30 juni: overdrachtsperiode (in mei ongeveer twee volle dagen per week, en in juni gemiddeld drie volle dagen per week). Mocht je voor de groepsdag worden uitgenodigd, dan krijg je alle data door die je voor de overdracht en het inwerken vrij moet houden
2e of 3e weekend van juni: bestuursweekend met het oude en nieuwe bestuur, waarin jullie elkaar beter leren kennen
20 juni: NJR Barbecue
1 juli: nieuw bestuur 2024-2025 treedt in functie
Week van 1 juli: beleidsweek. Tijdens deze week gaan jullie samen op pad om jullie plannen en doelen voor jullie bestuursjaar uit te werken


wie zien mijn sollicitatie?

Belangrijk om te weten is dat je in de stappen 1 en 2 anoniem bent (zie hierboven). Dat betekent dat, op de sollicitatiecommissie die de brieven en cv’s leest na, niemand weet dat jij solliciteert. Op de groepsdag leer je je medekandidaten kennen. Echter is het niet de bedoeling om buiten de groepsdag bekend te maken wie daar aanwezig waren. Mocht je uiteindelijk niet voorgedragen worden voor het nieuwe bestuur, dan wordt niet bekendgemaakt dat je gesolliciteerd hebt. De kandidaten die na de groepsdag afvallen, kunnen er wel voor kiezen om hun kandidatuur te laten staan. Je informatie wordt dan gedeeld met de lidorganisaties van NJR, en je mag jezelf tijdens de Algemene Ledenvergadering presenteren. Het huidige bestuur heeft geen invloed op de sollicitatieprocedure.


hoe kan ik meer te weten komen over een bestuursjaar bij NJR?

Het bestuur organiseert op 6 februari (op het NJR-kantoor) en 15 februari (online) een informatieavond van 19:30 tot 21:00. Meld je aan door een mail te sturen naar bestuurslid Anika ([email protected]) Op deze avonden kan je meer te weten komen over hoe zo’n bestuursjaar er nou precies uitziet en wat de specifieke bestuursleden doen binnen hun functie. Je kan op deze avond ook al je vragen kwijt over NJR als organisatie.

Je kan ook altijd individueel contact zoeken met ons huidige bestuur. Je vindt hun contactgegevens hier.


wat is een bestuursjaar?

Een bestuursjaar is een jaar waarin jij als bestuurder de koers uitzet van een organisatie. In het geval van NJR betekent dit dat je met 6 anderen van 1 juli 2024 tot 30 juni 2025 je inzet voor de grootste jongerenorganisatie van Nederland. Het bestuur bewaakt de grote lijnen van de organisatie en zorgt ervoor dat NJR haar doelen behaalt. Daarnaast houd je in de gaten of de organisatie goed werkt. Het belangrijkst is dat je als bestuurslid het gezicht van NJR bent. Je komt op veel plekken waar je namens NJR, en dus namens Nederlandse jongeren, spreekt. Als bestuurslid heb je de verantwoordelijkheid om de belangen van deze jongeren altijd voorop te hebben staan.


hoe financier ik mijn bestuursjaar?

Van NJR krijg je als bestuurder een vergoeding van €1000,- per maand. De voorzitter krijgt een vergoeding van €1725,- per maand, omdat diegene ook meer uren per week besteedt aan de functie. Daarnaast is er een reiskostenvergoeding en worden er incidentele kosten zoals vergaderkosten vergoed.


welke functies zijn er?

Het NJR bestuur bestaat uit zeven functies:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Bestuurslid Politiek

Bestuurslid Internationale Inspraak

Bestuurslid Lokale Inspraak

Bestuurslid Campagne & Profilering


kan ik solliciteren op één specifieke functie?

Ja, dat moedigen we zelfs aan! Door te kiezen voor één specifieke functie, kan de sollicitatiecommissie beter beoordelen of jouw sterke punten, motivatie en ervaring bij die functie aansluiten. Belangrijk om te weten is wel dat de sollicitatiecommissie je ook kan vragen of je voorgedragen wilt worden voor een andere functie. Bijvoorbeeld als zij denken dat deze functie jou beter ligt of als er meerdere kandidaten voor eenzelfde functie hebben gesolliciteerd. De sollicitatiecommissie kijkt ook naar hoe goed de kandidaten met elkaar functioneren en misschien kan jij op een andere functie een belangrijke rol spelen in de samenwerking.

Het kan natuurlijk zijn dat je er nog niet uit bent welke functie het beste bij je past, maar dat je wel weet dat je graag bij NJR een bestuursjaar wilt doen. Zorg dan dat je goed beschrijft wat je leuk vindt, waar je goed in bent, waar je energie uithaalt en tussen welke functies je twijfelt!


hoe ziet de overdracht eruit?

Vanaf het moment dat het nieuwe bestuur is ingestemd (23 mei), begint de inhoudelijke overdracht. Het inwerken vraagt ongeveer +/- 16 uur van je per week (2 volle dagen). Op deze dagen gaan we steeds meer de inhoud in dus het is belangrijk om hierbij te zijn, ook voor het groepsgevoel: jullie moeten namelijk één team worden.

Klinkt dit nu een beetje overweldigend? Snappen we. Maar no worries: we maken een gezellig en afwisselend inwerkprogramma, zodat jij in 1,5 maand helemaal wordt klaargestoomd om aan het roer te staan van de organisatie (en verschillende bestuursdossiers). Je krijgt ook alle gelegenheid om mee te lopen met jouw voorganger(s). Vanaf 1 juli ga je officieel aan de slag. Vanaf dat moment gaat ook de bestuursvergoeding in. Je kunt prima even op vakantie in de zomer, maar aangezien je functie op 1 juli start wordt wel van je verwacht dat je het grootste gedeelte van de zomer voor NJR aan het werk bent.

Goed om te weten: tijdens de inwerkperiode krijg je een vrijwilligersvergoeding van €210 en worden al je reiskosten, maaltijden en andere kosten door NJR vergoed.


hoeveel tijd kost een bestuursfunctie?

We verwachten dat je minimaal 24 per week beschikbaar bent voor je bestuurstaken. Afhankelijk van je functie en de inhoud van deze functie kan dit de ene week meer zijn dan de andere week. Voorzitter zijn kost doorgaans meer tijd, houd rekening met 36 uur per week.

Voor de andere functies geldt: je kan goed enkele studievakken volgen of een bijbaantje hebben. Je uren zijn redelijk zelfstandig in te vullen. Je hebt in ieder geval één keer in de week een bestuursvergadering die ongeveer twee uur in beslag neemt. De precieze tijden hiervan bepaal je samen met de rest van het bestuur. Er wordt wel van je verwacht dat je flexibel bent. Vooral bij de voorzitter en bijvoorbeeld het bestuurslid politiek komt het veel voor dat je elke week een andere agenda hebt. Het kan ook voorkomen dat je bijvoorbeeld overdag afspraken hebt, en in de avond een evenement bijwoont. De kandidatencommissie zal hier ook naar informeren en bespreken hoe jij jouw jaar bij NJR wil vormgeven en hoe je je tijd wilt indelen.


moet ik al ervaring hebben of een bepaalde studie doen?

Nee, je hoeft geen specifieke ervaring te hebben of een bepaalde studie te volgen. Of je nu op de middelbare school zit, aan het mbo, hbo of aan een universiteit studeert of helemaal niet studeert; dat is niet belangrijk. Het belangrijkste is dat jij gelooft in de missie van NJR en de capaciteiten hebt om met zes anderen NJR als organisatie te leiden. Uiteraard mag je fouten maken, want daar leer je van. Een bestuursjaar is een jaar waarin je jezelf kan ontwikkelen.

Als je wel al ervaring of kennis hebt die bruikbaar is als bestuurder, dan kun je dat in je motivatiebrief naar voren brengen. Daarnaast hecht NJR grote waarde aan diversiteit. Als jij ons kan overtuigen hoe jij je sterke punten kan inzetten voor NJR, is dat belangrijker dan een bepaalde studierichting of werkervaring.


zijn er eisen waar ik aan moet voldoen?

Voor het bestuur van NJR geldt één harde eis: als jongerenorganisatie zoeken we bestuursleden die niet ouder zijn dan 29 jaar. Een minimale leeftijd is er niet. NJR hecht grote waarde aan durf, lef en ontwikkeling. Ook als je jezelf afvraagt of een bestuursjaar bij NJR wat voor je is, dan moedigen we je tóch aan te solliciteren!Meer weten