FAQ

besturen bij NJR


hoe kan ik solliciteren?

Stuur het ingevulde inschrijfformulier en je cv uiterlijk zondag 28 maart om 23:59 uur naar [email protected]. Je sollicitatie komt terecht bij de kandidatencommissie. Het huidige bestuur heeft geen invloed op de sollicitatieprocedure.


hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit?

De procedure bestaat uit een aantal rondes:

Ronde 1: selectie inschrijfformulieren en cv's. De deadline voor het insturen is zondag 28 maart om 23:59 uur en alles mag naar [email protected]

Ronde 2: kennismakingsgesprekken op 12, 13 en 14 april

Ronde 3: groepsdag op een nader te bepalen dag (eind april)

Na deze rondes stelt de kandidatencommissie een kandidatenbestuur samen. Dit kandidatenbestuur wordt op de Algemene Vergadering (AV) van 7 juni aan de lidorganisaties van NJR ter stemming voorgelegd. Als het kandidaatsbestuur wordt ingestemd, gaat op 1 juli het nieuwe bestuursjaar officieel van start.

Mocht je vragen hebben over de vacature of de sollicitatieprocedure dan kan je hiervoor tot 30 maart terecht bij het huidige bestuur via [email protected]. Vanaf 30 maart kun je hiervoor terecht bij de kandidatencommissie via [email protected].


wat zijn belangrijke data om vrij te houden?

Als je wil solliciteren, is het goed om de volgende data in je agenda te zetten:

17 februari : infoavond #1 NJR bestuur om 19:30 online

4 maart: infoavond #2 NJR bestuur om 19:30 online

28 maart 23:59: deadline motivatiebrief & cv naar [email protected]

12, 13 en 14 april: kennismakingsgesprekken

Eind april: groepsdag

7 juni: presentatie, voordracht en instemming nieuw bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering

Juni: gezamenlijke overdrachtsdagen

1 juli: nieuw bestuur 2021-2022 treedt in functiekan ik solliciteren op één specifieke functie?

Ja, dat moedigen we zelfs aan. Door te kiezen voor één specifieke functie, kan de sollicitatiecommissie beter beoordelen of jouw sterke punten, motivatie en ervaring bij die functie aansluiten. Belangrijk om te weten is wel dat de sollicitatiecommissie je ook kan vragen of je voorgedragen wilt worden voor een andere functie. Dit kan bijvoorbeeld als zij denken dat deze functie jou beter ligt of als er meerdere kandidaten voor eenzelfde functie hebben gesolliciteerd. De sollicitatiecommissie kijkt ook naar hoe goed de kandidaten met elkaar functioneren en misschien kan jij op een andere functie een belangrijke rol spelen in de samenwerking.


wie zien mijn sollicitatie?

Belangrijk om te weten is dat je in de stappen 1 en 2 anoniem bent (zie hierboven). Dat betekent dat, op de sollicitatiecommissie die de brieven en cv’s leest na, niemand weet dat jij solliciteert. Op de groepsdag leer je je medekandidaten kennen. Echter is het niet de bedoeling om buiten de groepsdag bekend te maken wie daar aanwezig waren. Mocht je uiteindelijk niet voorgedragen worden voor het nieuwe bestuur, dan wordt niet bekendgemaakt dat je gesolliciteerd hebt. Het huidige bestuur heeft geen invloed op de sollicitatieprocedure.


hoe kan ik meer te weten komen over een bestuursjaar bij NJR?

Het bestuur organiseert op 17 februari en 4 maart een informatie-avond om 19:30 (online). Meld je aan door een mail te sturen naar bestuurslid Erben ([email protected]). Op deze avonden kan je meer te weten komen over hoe zo’n bestuursjaar er nou precies uitziet en wat de specifieke bestuursleden doen binnen hun functie. Je kan op deze avond ook al je vragen kwijt over NJR als organisatie.

Je kan ook altijd individueel contact zoeken met ons huidige bestuur. Je vindt hun contactgegevens hier.


wat is een bestuursjaar?

Een bestuursjaar is een jaar waarin jij als bestuurder de koers uitzet van een organisatie. In het geval van NJR betekent dit dat je met 6 anderen van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022 je inzet voor de grootste jongerenorganisatie van Nederland. Als bestuur bewaak je de grote lijnen van de organisatie en zorgt ervoor dat NJR haar doelen behaalt. Daarnaast houd je in de gaten of de organisatie goed werkt. Het belangrijkst is dat je als bestuurslid het gezicht van NJR bent. Je komt op veel plekken waar je namens NJR, en dus namens alle Nederlandse jongeren, spreekt. Als bestuurslid heb je de verantwoordelijkheid om de belangen van deze jongeren altijd voorop te hebben staan.


hoe financier ik mijn bestuursjaar?

Van NJR krijg je als bestuurder een vergoeding van €750,- per maand. Daarnaast is er een reiskostenvergoeding en worden er incidentele kosten zoals vergaderkosten vergoed.


welke functies zijn er?

Het NJR bestuur bestaat uit zeven functies (linkjes naar aparte pagina’s)

Voorzitter

Secretaris

Bestuurslid Organisatie & Financiën

Bestuurslid Media & Communicatie

Bestuurslid Internationale Zaken

En twee bestuursleden belangenbehartiging: jongereninspraak en empowerment & sterke punten


hoe ziet de overdracht eruit?

Vanaf het moment dat het nieuwe bestuur is ingestemd (7 juni), begint de overdracht. Om precies te zijn: tussen 7 en 30 juni, op verschillende inwerk- en meeloopdagen die +/- 24 uur van je week vragen. In een korte tijd word je dus helemaal klaargestoomd om de organisatie en de bestuursdossiers zo goed mogelijk te kennen. Daarnaast krijg je in de maand juni alle gelegenheid om mee te lopen met jouw voorganger en gesprekken te voeren met medewerkers. Vanaf 1 juli ga je officieel aan de slag. Vanaf dat moment gaat ook de bestuursvergoeding in. Zodra het bestuur bekend is, zal er een beleidsweek ingepland worden. Deze vindt naar alle waarschijnlijkheid plaats in de maand juli. In deze week wordt het nieuwe werkplan geschreven en worden jullie als bestuur getraind in samenwerking. Houd hier dus rekening mee mocht je solliciteren.


hoeveel tijd kost een bestuursfunctie?

We verwachten dat je minimaal 24 per week beschikbaar bent voor je bestuurstaken. Afhankelijk van je functie en de inhoud van deze functie kan dit de ene week meer zijn dan de andere week. Voorzitter zijn kost doorgaans meer tijd, houd rekening met 36 uur per week.

Voor de andere functies geldt: je kan goed enkele vakken volgen of een bijbaantje hebben. Je uren zijn redelijk zelfstandig in te vullen. Het enige wat vast staat, is dat je een keer per week een bestuursvergadering hebt. Deze vindt in de regel plaats op maandag aan het eind van de middag en neemt minstens drie uur in beslag. De precieze tijden hiervan bepaal je samen met de rest van het bestuur. Er wordt wel van je verwacht dat je flexibel bent. Vooral bij de voorzitter en de bestuursleden belangenbehartiging komt het veel voor dat zij elke week een andere agenda hebben en vaak tijdens kantooruren evenementen en vergaderingen bijwonen. De kandidatencommissie zal hier ook naar informeren en bespreken hoe jij jouw jaar bij NJR wil vormgeven.


moet ik al ervaring hebben of een bepaalde studie doen?

Nee, je hoeft geen specifieke ervaring te hebben of een bepaalde studie te volgen. Of je nu op de middelbare school zit, aan het mbo, hbo of aan een universiteit studeert of helemaal niet studeert; dat is niet belangrijk. Het belangrijkste is dat jij gelooft in de missie van NJR en de capaciteiten hebt om met zes anderen NJR als organisatie te leiden. Uiteraard mag je fouten maken, want daar leer je van. Een bestuursjaar is een jaar waarin je jezelf kan ontwikkelen.

Als je wel al ervaring of kennis hebt die bruikbaar is als bestuurder, dan kun je dat in je motivatiebrief naar voren brengen. Daarnaast hecht NJR grote waarde aan diversiteit. Als jij ons kan overtuigen hoe jij je sterke punten kan inzetten voor NJR, is dat belangrijker dan een bepaalde studierichting of werkervaring.


zijn er eisen waar ik aan moet voldoen?

Voor het bestuur van NJR geldt één harde eis: als jongerenorganisatie zoeken we bestuursleden die niet ouder zijn dan 29 jaar. Een minimale leeftijd is er niet. NJR hecht grote waarde aan durf, lef en ontwikkeling. Ook als je jezelf afvraagt of een bestuursjaar bij NJR wat voor je is, dan moedigen we je tóch aan te solliciteren!