NJR zoekt bestuurslid internationale inspraak

Als bestuurslid Internationale Inspraak hou jij je bezig met alle internationale aspecten van jongerenparticipatie. Jij slaat de brug tussen het nationale en het internationale speelveld door contacten met internationale collega’s te onderhouden en verder uit te bouwen. Op deze manier werk jij aan kennisuitwisseling en samenwerking, zodat we de positie van jongeren nog breder kunnen versterken.

Dat kan bijvoorbeeld door NJR te vertegenwoordigen op een conferentie in het buitenland. Of door in gesprek te gaan met jongeren uit andere landen over hun ervaringen met jongerenparticipatie. Daarnaast ben je de brug tussen het bestuur en de acht jongerenvertegenwoordigers die bij NJR actief zijn en zorg je ervoor dat die twee groepen elkaar weten te vinden en elkaar versterken. Ook ben je betrokken bij de jaarlijkse verkiezingen voor de nieuwe jongerenvertegenwoordigers. Verder zorg je er, samen met de jongerenvertegenwoordigers en verschillende ministeries, voor dat NJR contact onderhoudt met jongeren in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Je vertegenwoordigt NJR in de stuurgroep van SDG Nederland en je schrijft mee aan de jaarlijkse SDG-rapportage. Ten slotte hou je contact met de lidorganisaties van NJR met een internationale focus, en ben je altijd op zoek naar samenwerkingen tussen NJR en deze organisaties. Door al deze internationale contacten zorg je voor internationale kennisuitwisseling. Zo blijven we leren van jongeren in andere landen, en kunnen we buitenlandse jongeren inspireren met de verhalen en ervaringen van NJR.

Je geniet ervan om je te begeven in een internationale omgeving. Je komt graag in contact met jongeren uit verschillende landen en vindt het leuk om mensen en organisaties met elkaar te verbinden. Je staat open voor andere perspectieven en denkt creatief na over hoe je deze toe kan passen op het werk van NJR.


het bestuurslid internationale inspraak:

 • kan zich uitstekend uitdrukken in het Engels;
 • voelt zich prettig in een internationale werkomgeving;
 • is bereid om (indien nodig) internationaal te reizen;
 • kan goed contacten onderhouden, zowel online als offline;
 • is flexibel en houdt ervan om samen te werken;
 • vindt het leuk om actief contact te leggen met internationale (jongeren)organisaties.


klets met Lotte

Wil je graag even van iemand persoonlijk horen hoe het is om bestuurslid Internationale Inspraak te zijn? Neem dan contact op met Lotte, het huidige bestuurslid Internationale Inspraak van NJR:

phone 06-10820175

email [email protected]

Connect op LinkedIn

Lotte Prins (internationale inspraak)


of meteen solliciteren?

Weet je zeker dat dit de klus voor jou is? Stuur dan je motivatie via deze pdf (dat doe je met je pdf-lezer die je gewoon op je computer hebt, maar je mag hem ook uitprinten, invullen en inscannen) samen met je cv naar [email protected].

Houd er rekening mee dat je in aanloop naar de start van je bestuursjaar bij NJR beschikbaar dient te zijn op de volgende momenten:

 • 23 t/m 26 maart: kennismakingsgesprekken;
 • 15 april: groepsdag;
 • 25 mei (in de avond): instemming nieuw bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering;
 • 22 mei t/m 30 juni: overdrachtsperiode (in mei ongeveer 2 volle dagen per week, en in juni gemiddeld 3 volle dagen per week);
 • 2e of 3e weekend van juni: bestuursweekend;
 • 15 juni: NJR barbecue;
 • 1 juli: je eerste werkdag;
 • Week van 3 juli: beleidsweek.


eerst meer weten?