het NJR netwerk van jongerenraden

bouwsteen 10: netwerk en uitwisseling

De bouwstenen op deze website hebben we opgesteld met hulp en input van bestaande jongerenraden in ons netwerk. Zij zijn elk op hun eigen manier actief op lokaal niveau om de stem van jongeren te laten horen.

JLA_afbeeldingen13.png


"Netwerk opbouwen is enorm belangrijk. Gezien én gehoord worden."


Vanuit NJR vinden we het belangrijk om veel verschillende jongereninitiatieven te ondersteunen. Daarom spelen we graag een rol in het verbinden van verschillende lokale initiatieven door het hele land. Want uiteindelijk strijden we allemaal voor hetzelfde doel: eraan bijdragen dat jongeren hun stempel op de wereld kunnen drukken.

Om al deze kennis, passie en ervaringen samen te brengen, organiseert NJR elke twee maanden een (online) landelijk jongerenradenoverleg dat in het teken staat van kennis uitwisselen en elkaar op de hoogte houden van recente ontwikkelingen. Soms zorgen we dat er een gastspreker is om een training te geven of om meer te vertellen over een interessant project. Naast de online overleggen wordt er jaarlijks een landelijke jongerenradendag georganiseerd: tijdens deze dag komen jongerenraden vanuit heel het land bij elkaar om kennis uit te wisselen, te netwerken, van elkaar te leren en krijgen ze de kans om deel te nemen aan diverse (trainings)sessies. 

Benieuwd naar hoe een landelijke jongerenradendag er uit ziet? Check hier de terugblik van 2021.


NJR netwerk van jongerenraden


Met het netwerk van jongerenraden willen we het graag makkelijk(er) maken om met elkaar in contact te blijven en van elkaar te leren. Niet alleen tijdens de jaarlijkse bijeenkomst, maar gewoon: het hele jaar door. Online én offline.

Wil je meer weten over hoe andere jongerenraden (samen)werken, ben je benieuwd naar de jongereninitiatieven in jouw buurt, of ben je lid van een jongereninitiatief en wil je graag op de hoogte blijven van alles wat er georganiseerd wordt? Neem contact op met Séun Steenken (bestuurslid) - hij brengt je graag op de hoogte!

email [email protected]

Connect op LinkedIn

Tot slot hebben we enkele jongeren uit ons netwerk gevraagd naar hun beste adviezen rondom netwerken en uitwisseling!


JLA_afbeeldingen5.png

→ "Bij heel veel activiteiten aanwezig zijn, jezelf laten zien zodat ze je leren kennen."

→ "Zelf initiatief nemen door te mailen met andere jongerenraden, om bijvoorbeeld te vragen hoe zij bepaalde problemen aanpakken."

→ "Blijf in contact met je contacten: zoals korte lijntjes met de volwassenen in de lokale politiek."lees meer over netwerk en uitwisseling:

klik op een bouwsteen voor meer tips!