local collective

hét netwerk van jongerenraden en jongereninitiatieven

Local Collective verbindt lokale jongerenraden en-initiatieven uit heel Nederland in één structureel netwerk. Binnen dit netwerk werken jongeren samen door peer-to-peer best practises en kennis uit te wisselen en krijgen ze bijvoorbeeld workshops en trainingen. Zo wordt er gewerkt aan het vergroten en verstevigen van de impact van jongeren binnen hun gemeente. Daarnaast verbindt het Local Collective netwerk beleidsmakers met jongeren op een duurzame manier waardoor jongeren kunnen participeren op lokaal niveau door betrokken te worden bij besluitvormingsprocessen.

Met dit netwerk willen we het graag makkelijk(er) maken om met elkaar in contact te blijven én van elkaar te leren. Niet alleen tijdens de jaarlijkse bijeenkomsten, maar gewoon: het hele jaar door. Daarom hebben we Nederland onderverdeeld in vijf regio’s waarvoor we regio-coördinatoren hebben ingesteld die de brug vormen tussen wat er in de regio speelt aan raden en initiatieven en wat er op landelijk niveau gaande is.

voor wie?

Local Collective is er voor alle jongeren die actief zijn binnen een lokale jongerenraad of jongereninitiatief. Deze jongeren zijn gemotiveerd om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen om zo aan hun ontwikkeling te werken en hun jongerenraad of- initiatief te versterken. Ook jongeren die graag binnen hun regio of gemeente een jongerenraad of initiatief zouden willen oprichten, jongerenwerkers, professionals en andere sleutelfiguren die lokale jongerenraden en -initiatieven begeleiden nodigen we van harte uit om contact op te nemen met Local Collective.

local collective activiteiten

Om al deze kennis, passie en ervaringen samen te brengen, organiseert NJR drie keer per jaar een Landelijke Jongerenradendag. Tijdens deze dag komen jongerenraden vanuit heel Nederland bij elkaar om kennis uit te wisselen, te netwerken, van elkaar te leren en krijgen ze de kans om deel te nemen aan diverse (training)sessies. Soms zorgen we dat er een gastspreker is om een training te geven of om meer te vertellen over een interessant project. Naast de jongerenradendagen worden er ook andere interessante activiteiten georganiseerd binnen de regio en op landelijk niveau voor de jongeren van Local Collective.

Benieuwd naar hoe een landelijke jongerenradendag eruit ziet? Check hier de terugblik van 2021.

local collective dag

Meld je aan voor de Local Collective dag op 16 september 2023 in Utrecht via dit formulier!
Deze dag wordt georganiseerd voor jongerenraden- en initiatieven en staat in het teken van het vergroten van ons netwerk én versterken van onze skills.


meer informatie over local collective

Wil je meer weten over hoe andere jongerenraden (samen)werken, ben je beleidsmaker en wil je graag in contact komen met jongeren, ben je benieuwd naar de jongereninitiatieven in jouw buurt, of ben je lid van een jongereninitiatief en wil je graag op de hoogte blijven van alles wat er georganiseerd wordt? Neem contact op met Floor via [email protected] óf via haar LinkedIn

Alle info op 1 plek? Check hier onze flyer!

localcollectiveonepager (5).jpg


Local Collective is (mede)gefinancierd door de Europese Unie.

logosbeneficaireserasmusright_en.jpg
Tot slot hebben we enkele jongeren uit ons netwerk gevraagd naar hun beste adviezen rondom netwerken en uitwisseling!


JLA_afbeeldingen5.png

→ "Bij heel veel activiteiten aanwezig zijn, jezelf laten zien zodat ze je leren kennen."

→ "Zelf initiatief nemen door te mailen met andere jongerenraden, om bijvoorbeeld te vragen hoe zij bepaalde problemen aanpakken."

→ "Blijf in contact met je contacten: zoals korte lijntjes met de volwassenen in de lokale politiek."lees meer over netwerk en uitwisseling:

klik op een bouwsteen voor meer tips!

Floor Hardeman

Lees verder