biodiversiteit en voedsel

jongerenvertegenwoordigers

Het is belangrijk dat jouw stem gehoord wordt. Thuis, op school, in je gemeente, maar ook in de wereld, bijvoorbeeld bij de Verenigde Naties. De Jongerenvertegenwoordigers Biodiversiteit en Voedsel spreken met Nederlandse jongeren om daarna hun stem te vertolken bij de Verenigde Naties.Naast Biodiversiteit en Voedsel zijn er ook jongerenvertegenwoordigers op het gebied van Duurzame Ontwikkeling, Europese Zaken en Mensenrechten en Veiligheid.

De jongerenvertegenwoordigers verzamelen, samen met de werkgroep Natuurtalenten, de meningen en ideeën van jongeren. Dit doen ze onder andere door gastlessen en workshops te geven op scholen, evenementen te bezoeken en activiteiten te organiseren. Alle input die de jongerenvertegenwoordigers ophalen bespreken ze op internationale conferenties met politici en beleidsmakers. Voor Biodiversiteit en Voedsel is dat in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De jongerenvertegenwoordigers zijn zelf ook jongeren (18-24 jaar bij de start). Zij worden voor deze vrijwilligersfunctie gekozen voor een termijn van twee jaar. Na een selectieproces volgt een publieke verkiezing, waarbij Nederlandse jongeren hun stem kunnen uitbrengen. De finale vindt plaats tijdens de Nacht van de VN. Eva is de allereerste Jongerenvertegenwoordiger Biodiversiteit en Voedsel. Tijdens de Nacht van de VN werd haar collega verkozen: Evi.


internationaal

Er wordt op dit moment onderhandeld over een nieuw mondiaal akkoord voor biodiversiteit, met doelstellingen voor alle landen voor het komende decennium. De VN jongerenvertegenwoordigers Biodiversiteit en Voedsel zijn daarbij betrokken. Ze zijn namens Nederlandse jongeren aanwezig bij de VN biodiversiteitsconferentie in Kunming, China, en geven input voor de voorbereidende bijeenkomsten. Daarnaast wordt in 2021 in Rome een grote Food Systems Summit georganiseerd, waar Nederland een actieve rol zal spelen en ook de jongerenvertegenwoordigers actief zijn.

Bij deze conferenties zijn de jongerenvertegenwoordigers officieel onderdeel van de Nederlandse delegatie (dat zijn meestal Nederlandse beleidsmakers, politici of ministers). Ze geven speeches, lobbyen, organiseren side-events, en spreken met zo veel mogelijk invloedrijke mensen. Ook werken ze veel samen met collega-jongerenvertegenwoordigers van andere landen. Zo zorgen ze ervoor dat er rekening wordt gehouden met de belangen en ideeën van jongeren.


in gesprek

Dat doen de jongerenvertegenwoordigers graag. Heb je interesse in ons als spreker? Of nodig je ons graag uit voor een gesprek, dialoog, evenement of andere gelegenheid waarbij jongeren centraal staan? Mail dan naar Wouter ([email protected]) of Evi ([email protected]).


werkgroep

De werkgroep Natuurtalenten ondersteunt de Jongerenvertegenwoordigers Biodiversiteit en Voedsel. De werkgroep bestaat uit tien tot vijftien gedreven jongeren in de leeftijd van 16 tot 26 jaar. Samen geven ze gastlessen op middelbare scholen en organiseren ze projecten en evenementen over biodiversiteit en voedsel. Deze voeren ze zelf of samen met de jongerenvertegenwoordigers (en vaak ook een samenwerkingspartner) uit. Via social media houden ze hun volgers op de hoogte van interessant en actueel nieuws over hun thema. De werkgroep vergadert eens in de twee weken in Utrecht.


gastlessen

Zelf een gastles aanvragen bij de werkgroep Natuurtalenten? Dat kan! De gastlessen zijn aan te passen aan elke klas. Je kan deze gastlessen aanvragen of meer informatie verkrijgen via [email protected].


jongerenvertegenwoordigers op biodiversiteit & voedsel

Wouter Ubbink

Ida Simonsen


meer weten?

Wouter Ubbink

Ida Simonsen