coalitie-Y

Je hebt grote ambities, hoop en dromen voor je toekomst. Je wil ervoor gaan om iets moois van je leven te maken – op school, op je opleiding of tijdens je eerste baan. De mogelijkheden zijn groot, ze lijken zelfs onbegrensd.


Maar op veel plekken werkt de samenleving niet mee. Je kunt zomaar vastlopen. Bij jezelf of bij leeftijdsgenoten zie je stress en burn-outs. Je hebt minder zekerheid op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt en op financieel gebied. Je ervaart steeds maar de druk om te presteren en mee te doen, ook als het even tegenzit. Jouw toekomstperspectief staat onder druk. En dat moet anders.


wie we zijn

Daarom zijn we samen met de ChristenUnie en de jongerenorganisaties LSVb, ISO, CNV Jongeren, JOB en PerspectieF, gestart met Coalitie-Y. Deze samenwerking wil de toenemende druk op jongeren op de agenda zetten en oplossingen voorstellen.

Voor generatie-Y zit een vast contract er vaak niet in, een woning is lastig te krijgen, het leven is duur en studieschulden vormen een behoorlijke last. Coalitie-Y wil dat doorbreken.

wat we hebben gedaan

Op 16 september 2019 heeft Coalitie-Y haar jongerenmanifest aangeboden aan minister-president Mark Rutte. In het manifest staan 10 punten die gaan over een samenleving die recht doet aan alle generaties. De punten:

  • We pakken het leenstelsel aan en voeren een basisbeurs in
  • We binden de strijd aan met de prestatiedruk in het onderwijs en zorgen dat elke jongere in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs zeker is van een kwalitatief goede stageplaats
  • We zorgen voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt, we pakken de kloof tussen vast, flex en zzp aan en we werken aan een goede balans tussen werk en privé
  • We pakken huisjesmelkers aan en gaan extra bouwen, zodat jongeren betaalbaar kunnen wonen
  • We zorgen dat elke jongere toegang heeft tot hulp en zorg
  • We zorgen voor een eerlijk, eenvoudig en evenwichtig pensioenstelsel
  • We zorgen dat de koopkracht van jongeren beter in beeld komt
  • We voeren een generatietoets in, om te zorgen voor eerlijke en generatiebestendige beleidskeuzes
  • We zorgen voor een schone, leefbare toekomst voor jongeren

meer weten?

Check dan de website van Coalitie-Y of neem contact op met Maurice.

meer van het bestuur