voorbeelden van goede adviezen

bouwsteen 3: kwaliteit van projecten en adviezen

Adviseren kun je leren! Een advies hoeft écht niet altijd een saai dossier te zijn. Gebruik de sterke punten van je team om samen met een mooi voorstel te komen. Organiseer een evenement, houd een sponsorloop, maak een filmpje of zet een campagne op. Of neem een kijkje op de websites van deze jongerenraden die elk op hun eigen manier hun stempel op de gemeente weten te drukken.


Jong doet mee


Veel jongeren komen door de coronacrisis in de problemen en hebben extra steun nodig van de gemeente en (hulpverlenings)instellingen. Jong doet mee heeft vier categorieën signalen op een rij gezet.


Jongerenraad Westland


Tijdens het begin van de coronacrisis heeft de jongerenraad in een brief aan de wethouder haar zorgen geuit rondom oplopende leerachterstanden. Ook zijn ze met een eigen initiatief gekomen, een facebookgroep voor huiswerkhulp in de buurt!


Jongerenraad Roosendaal


De Jongerenraad vindt het belangrijk om over de toekomst van het huidige pand van Bravis na te denken en heeft een aantal potentiële scenario’s voorgesteld aan het college en de gemeenteraad.


Haagse Jongerenambassadeurs


De Haagse Jongerenambassadeurs geven in dit advies een inkijkje in de leef- en belevingswereld van de Haagse jongeren met betrekking tot actief burgerschap.


Jongerenraad Uitgeest


De Jongerenraad heeft een onderzoek gedaan over de woonwensen van jongeren in de gemeente. Hieruit bleek dat Uitgeester jongeren graag in Uitgeest willen (blijven) wonen, maar dat er onvoldoende betaalbaar aanbod is. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente afspraken gemaakt om het aanbod beter op jongeren aan te laten sluiten.


tips uit de praktijk

JLA_afbeeldingen15.png


"Het is belangrijk dat projecten goed aansluiten op jongeren en dat adviezen zinvol en doeltreffend zijn. Daarvoor is onderzoek of bijvoorbeeld een enquête nodig.”

“Maak eerst samen een afweging welke onderwerpen je behandelt, en bekijk dan hoe je daarvoor iedereens krachten kunt inzetten.”

“Heb altijd een frisse blik op dingen. Wees niet bang om kritiek te hebben op jezelf en anderen, en de dingen die je doet.”

“Zonder ‘doelen’ bij je adviezen weet je niet waar je naartoe werkt en is het lastiger om te focussen.”hier lees je nog meer over adviseren en steengoede projecten opzetten:

klik op een andere bouwsteen