participatievormen

jongerenparticipatie: bouwsteen 8

Er zijn talloze manieren om je stem te laten horen en mee te denken over plannen in jouw omgeving. Voorbeelden daarvan vind je in de verschillende bouwstenen, maar bij deze bouwsteen willen we even specifiek stilstaan bij verschillende vormen.

Zo zijn er verschillende niveaus van participatie (mag je je mening geven over een bestaand plan? Of mag je ook echt zelf plannen bedenken?) en zijn er heel veel vormen waarbij je je mening kan geven. Want sommige jongeren vinden het leuk om zich in te lezen en voor langere tijd ergens over mee te denken, andere jongeren gaan liever gelijk aan de slag.


quote_12 (1).jpg

Door goed na te denken over welke vorm het beste past bij wat je precies wil doen, zal je merken dat je beter aansluit bij de doelgroep. Diverse jongerenraden geven aan dat ze binnen hun eigen organisatie werken met verschillende vormen, omdat je zo kunt inspelen op de verschillende behoeften van jongeren.


quote_13.jpg

quote_14.jpg


hieronder vind je meer uitleg over manieren om mee te doen, en een paar inspirerende voorbeelden van jongerenparticipatie:

klik op een bouwsteen!