voor en door jongeren

jongerenparticipatie: bouwsteen 1

Contact met je achterban* is een belangrijke bouwsteen bij goede jongerenparticipatie. Wanneer je namens ‘de jongeren’ wil spreken in je buurt, is het belangrijk dat je weet wat er bij hen speelt.

Zo kun je de verschillende perspectieven van jongeren in je omgeving meenemen. Bijvoorbeeld in de adviezen die je geeft, en de onderwerpen waar je aandacht voor vraagt. Meestal zijn dat zaken die belangrijk zijn voor de hele groep waarvoor jij opkomt. Dat is natuurlijk een breder perspectief dan dat van jou en je vrienden.

Een andere manier om ervoor te zorgen dat jongeren vertegenwoordigd worden, is om andere jongeren zo veel mogelijk te betrekken bij adviezen, plannen en projecten. Door de mening van andere jongeren mee te nemen, staat een voorstel sterker en voelen jongeren zich ook meer betrokken bij de jongerenraad en de gemeente. Je kunt zeggen 'ik vind dit belangrijk...', of 'ik heb er last van', maar als je kunt spreken namens een hele groep komt dat een stuk overtuigender over!

Ook bied je door verschillende participatievormen te gebruiken méér jongeren de kans om hun stem te laten horen. Sommige jongeren willen wel graag input geven, maar bijvoorbeeld niet over alle thema's of door het hele jaar actief te zijn in een raad.


*achterban = aanhang. De groep mensen die jou steunt zonder actief mee te doen, in jouw geval dus 'jongeren'.

JLA_afbeeldingen9.png


voorbeeld uit de praktijk


Jongerenraad Barneveld heeft een jongerenpanel opgericht met de contactgegevens van ongeveer 800 jongeren binnen hun gemeente. Met zo'n 8000 jongeren tussen de 15-25 jaar die de gemeente in totaal telt, beslaat dit panel dus wel 10%! Eens in de zoveel tijd stuurt de jongerenraad een online enquête uit naar het panel over steeds wisselende thema's. Op deze manier nemen ze de input van verschillende jongeren mee in hun adviezen en projecten. Doordat ze voor zo veel jongeren spreken, neemt de gemeente hun input erg serieus.

meer lezen over het betrekken van je achterban en succesvol communiceren via social media?