hoe zorg je voor draagvlak?

bouwsteen 7: draagvlak binnen de gemeente of provincie

Schijnparticipatie? Niet goed. Veel jongerenraden krijgen hier wel eens mee te maken. Gelukkig ben jij op de hoogte en sta je sterk!


1. wat kun je doen in zo’n situatie?


 • Vat nog eens samen wat je hebt ondernomen en wat er is toegezegd.
 • Geef aan wat er ontbreekt (bijvoorbeeld een terugkoppeling, of het nakomen van een eerdere afspraak.)
 • Vraag nogmaals om actie, en vergeet niet te vragen wat jij zelf kan doen om je plan te ondersteunen.


geel.jpg

2. hoe word je dan wel betrokken?


 • Zorg dat je zichtbaar bent bij de gemeente:
  • Wie zijn jullie?
  • Wat doen jullie?
  • Wie is jullie achterban?
 • Laat zien wat je kan en wat je wil: maak jullie wensen én resultaten zichtbaar.
 • Zoek de verbinding op: nodig politici en ambtenaren uit om langs te komen bij een activiteit of vergadering van jullie.
 • Laat andere jongeren vertellen over wat jullie doen.
 • Benadruk jullie expertise: bedenk over welke thema’s je mee wil denken, welke onderwerpen voor jullie belangrijk zijn en laat van je horen.


geel.jpg

3. hoe pakken anderen dit aan?


Als er geen (of weinig) draagvlak is, is het lastiger om serieus genomen te worden en doelen te behalen. Dat staat als een paal boven water. Maar hoe doen andere jongeren dat dan? Hier een aantal tips uit ons netwerk:

JLA_afbeeldingen3.png


 • "Check goed of er animo is, dus of de gemeente op jullie (advies) zit te wachten."

 • "Vooraf afstemmen hoe groot je de adviezen kan maken! Bedenk hoeveel impact je advies heeft."

 • "Om draagvlak te krijgen is een positieve naam hebben belangrijk. Dus: veel inzet tonen, projecten opzetten en publieke aandacht regelen."


goed voorbeeld doet volgen


"Wij hebben nauw contact met raadsleden en met het college van B&W. Ook proberen wij in toenemende mate onze plannen naar buiten te brengen in de media, om zo ook meer draagvlak te krijgen onder de bewoners van de gemeente."

"Ik vind dat we een fijne wethouder Jeugd hebben, die goed zichtbaar en beschikbaar is."


Zin om echt aan de slag te gaan met het creëren van draagvlak en je invloed naar een volgend level tillen? Ben je benieuwd hoe het werkt binnen de gemeente en hoe je ervoor zorgt dat jouw belang interessant wordt voor het college van burgemeesters en wethouders (het college van B&W)? Vraag de gratis training 'Vergroot je invloed' aan bij de Changemaker Academy via [email protected]


meer lezen over het draagvlak binnen de gemeente of provincie?

klik op een bouwsteen!