hoofdzaken

NJR heeft sinds oktober 2015 een groep jongeren bijeengebracht die zelf ervaring hebben met psychische problemen en hiervoor een behandeling hebben gehad binnen de jeugd-GGZ. De vraag staat centraal hoe jongeren met psychische problemen optimaal kunnen participeren in de samenleving.


Zij hebben samen vanuit hun eigen ervaring de grootste knelpunten in de jeugd-GGZ in kaart gebracht met daarop aansluitende oplossingen;

  • Stigma/taboe bestrijden door voorlichting en online platforms
  • Eigen wensen en grenzen: jongeren betrekken in hun eigen behandeling en toekomstplannen
  • Maatwerk en samenwerking om mogelijkheden te creëren binnen het onderwijs wanneer jongeren vastlopen vanwege psychische problemen
  • Begrip door vertrouwenspersonen in nazorg: ervaringsdeskundigen in wijkteams en laagdrempelige inloopfaciliteiten
  • Bestrijden van onwetendheid en onbegrip binnen het onderwijs over GGZ door informatie en voorlichting

Op zowel lokale als (inter)nationale congressen en bijeenkomsten agenderen zij bovenstaande knelpunten en delen zij hun ervaringen. (Zorg)professionals en beleidsmakers krijgen hiermee een inkijk in de beleving van een jongere in een GGZ-traject. Tegelijkertijd wordt hen een spiegel voorgehouden over hoe de match tussen jongeren en professionele hulp beter kan. Jongeren zijn de ‘missing link’ die nodig is om knelpunten aan te kaarten en structureel verbeteringen binnen jeugd-GGZ aan te brengen.

Klik hier voor het onderzoeksverslag

NJR zal in 2017 en 2018 het project Hoofdzaken voortzetten en verder uitbreiden.
Jaarlijks wordt een groep ervaringsdeskundige jongeren getraind door NJR trainers. Ze krijgen een intensief trainingsprogramma waarin ze op zoek gaan naar hun talenten en op welke manieren zij deze kunnen inzetten, voor zichzelf en voor andere jongeren. Ze leren te reflecteren op hun eigen situatie en deze onder woorden te brengen. Daarna gaan ze als Taskforce aan de slag door hun verhaal te delen met zorgprofessionals, mee te denken met beleidsmakers, gastles te geven op scholen, aan de slag te gaan als peerbuddy, etc. De Taskforce heeft als doel om het stigma omtrent psychische problemen te bestrijden, zodat alle jongeren met een psychisch probleem volwaardig kunnen participeren in de samenleving.

vragen over hoofdzaken?

Neem contact op met Naomi op [email protected]

meer weten?

Madelein van der Ploeg

Naomi den Besten