hoofdzaken

NJR Hoofdzaken is een panel van 35 jongeren die hun ervaring in de GGZ inzetten om de wereld een stukje beter te maken voor jongeren met psychische klachten. Wat ze precies doen? Ze delen hun verhaal met zorgprofessionals, denken mee met beleidsmakers en geven gastlessen.

De jongeren van NJR Hoofd­zaken willen de geestelijke gezondheidszorg verbeteren voor anderen en voorkómen dat ze in die situatie terecht komen. Om hen hierbij te ondersteunen, helpen we de jongeren om te ontdekken waar ze goed in zijn. Ook trainen we ze om hun verhaal te delen op een manier die impact maakt. Zo zetten ze de kracht van kwetsbaarheid in op een manier die ongekend is.

Door hun lef en moed om hun eigen verhaal te delen, groeien de jongeren zelf ook. Daarnaast maken ze altijd een diepe indruk op de professionals waar ze mee samenwerken door hun openheid en constructief kritische input gebaseerd op ervaringskennis.

(Zorg)professionals en beleidsmakers krijgen via het panel een inkijk in de beleving van een jongere in een GGZ-traject. Tegelijkertijd wordt hen een spiegel voorgehouden over hoe de match tussen jongeren en professionele hulp beter kan.


“Wat werkt bij NJR Hoofdzaken is de mix tussen de persoonlijke verhalen en professionele kijk bij ons. We zowel kunnen raken en ontroeren waar nodig, maar ook net zo gemakkelijk kunnen we mee in vakjargon en op beleidslevel invloed hebben.”

— Jesse Vos, deelnemer Hoofdzaken


vele verhalen maken het verschil

NJR Hoofdzaken bestaat sinds 2015 en is uitgegroeid tot een sterke gesprekspartner over psychische problematiek onder jongeren. Zo werken we aan het bestrijden van stigma en helpen we om het leven van andere jongeren met psychische klachten beter te maken. Door jongeren meer invloed te geven op hun eigen behandeling. En door meer steun te creëren voor de gevolgen van psychische klachten bij je school of opleiding, bijvoorbeeld.

NJR ondersteunt onze vele partnerorganisaties om er een betekenisvolle ervaring van te maken voor iedereen. We streven naar co-creatie en een zo gelijkwaardig mogelijk contact tussen jongeren en professionals, bijvoorbeeld door te zorgen voor een serieuze voorbereiding, invloed op beslissingen en terugkoppeling over wat er met de inbreng van de jongeren is gedaan.

“De jongeren van NJR Hoofdzaken hebben een unieke bijdrage geleverd aan het project destigmatisering. Ze kunnen persoonlijke ervaringen omzetten naar waardevolle kennis en laten daarbij een hoog niveau van reflectie zien. Ik durf bij Hoofdzaken erop te rekenen dat ze ook eerlijk zijn als we ernaast zitten. De grootste impact op mij had de positieve boodschap die jongeren durfde te formuleren, ondanks alle voorbeelden van slechte zorg. Hieruit sprak heel veel veerkracht en een handreiking naar professionals.”

— Maartje van den Essenburg, beleidsmedewerker, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Meer video's kijken over ervaringskennis in de jeugd-ggz? Check de videoreeks Speaking from experience hier.


wil je samenwerken met het jongerenpanel NJR Hoofdzaken?

Mail je aanvraag naar [email protected]. Vermeld daarbij om wat voor activiteit het gaat en of er al een concrete datum is. Dan neemt een van onze projectleiders contact met je op voor de details.

heb jij zelf ervaring in de GGZ en wil je je aansluiten bij het jongerenpanel?

Mooi! Een keer per jaar werven we een nieuwe groep jongeren. Houd de social media van NJR in de gaten en schrijf je vast in voor de jong, ons online maandelijkse magazine.


meer lezen?

Check de online magazines VER_haal en Listen_up hier.

Check onze flyer 'geleerde lessen over werken met ervaringskennis'

meer weten?

Celesta Kasper

Marloes Lauf