het ontstaan van MDT

Hoe moest MDT er precies uitzien? De overheid vond het belangrijk dat jongeren hier zelf over meedachten. Daarom is NJR vanaf het begin van MDT betrokken. Wij zorgden ervoor dat jongeren een centrale rol innamen binnen het proces: we verzorgden ontwerpbijeenkomsten, werkten mee aan de landelijke conferenties en zorgden ervoor dat jongeren hun oordeel kunnen vellen over de initiatieven.

NJR is nog steeds op verschillende manieren nauw betrokken bij Maatschappelijke Diensttijd; als onderdeel van het kernteam om jongerenparticipatie te stimuleren en organiseren, als initiator en coördinator van het MDT-jongerenpanel (sinds 2019), als deelnemende organisatie met een MDT project (Sprint, in samenwerking met CNV Jongeren), als mede-initiator van de MDT-community en als belangenbehartiger voor alle jongeren en jongerenorganisaties in Nederland via het NJR bestuur. Zo zorgen we ervoor dat MDT wordt ontwikkeld voor, door en mét jongeren.


wat is er allemaal gebeurd?

1 januari 2018

De overheid vroeg NJR op onderzoek uit te gaan, want wat zouden jongeren uit zo'n diensttijd willen halen? Wij gingen langs scholen, van Rotterdam tot Zeist. Hier werd hard meegedacht. Ook bouwden jongeren alvast hun perfecte diensttijd, met Lego. In dit filmpje zie je hoe dat ging:


9 februari 2018

De jongeren die al eerder meedachten, werden uitgenodigd voor een conferentie. Daar waren ook jongerenorganisaties, maatschappelijke organisaties en gemeenten aanwezig. Samen bedachten ze nog meer ideeën. Alles bij elkaar veel inspiratie voor staatssecretaris Paul Blokhuis. Dit filmpje geeft een verslag van die dag:


8 maart 2018

De eindbaas van het ministerie van VWS, Erik Gerritsen, maakt zijn eigen vlogs. In deze video bedankt hij alle jongeren die tot nu meedachten. Ook riep hij alle jongeren op aanwezig te zijn bij de conferentie op 18 mei.


19 april 2018

Op 19 april organiseerde NJR een co-creatie sessie rondom de Maatschappelijke Diensttijd. Naast een grote groep jongeren waren ook organisaties en het ministerie aanwezig. Gezamenlijk ontwikkelden zij vijf mogelijke programma's voor jongeren die een diensttijd willen doorlopen.


18 mei 2018

De Rijksoverheid organiseerde, in samenwerking met NJR, een tweede conferentie over de Maatschappelijke Diensttijd. Jongeren konden van de diensttijd proeven door workshops te volgen. Daarnaast gaven zij sociale initiatieven feedback op hun plannen. Zo maken we de Maatschappelijke Diensttijd samen. Hieronder zie je hoe de dag eruit zag:


25 mei 2018

Vanaf september 2018 begint de overheid met experimenten voor de maatschappelijke diensttijd. Organisaties konden daarom een subsidieaanvraag doen voor een “proef maatschappelijke diensttijd”. Op 25 mei zijn dertig jongeren samengekomen om te beslissen over deze subsidieaanvragen. Tientallen aanvragen werden doorgespit, waarbij jongeren feedback gaven op de plannen en besloten welke plannen geld moesten krijgen en welke niet.


juni 2018
Tijdens de inputronde zijn alle lidorganisaties van NJR gevraagd om standpunten, behoeften en ideeën te delen over de maatschappelijke diensttijd.


12 juni 2018

In aanloop naar het Algemeen Overleg heeft NJR, samen met enkele van haar lidorganisaties, een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin zijn de punten die op eerdere Algemene Vergaderingen met alle lidorganisaties besproken zijn helder naar voren gebracht.


14 juni 2018
Bij De Nieuws BV op Radio 1 ging voorzitter Luce van Kempen het gesprek aan met Tweede Kamerlid Michel Rog (CDA) waarom de MDT vooral niet verplicht moet worden. Hoe dat ging? Hier luister je de discussie terug.


12 juli 2018
Elke drie maanden vindt er een Bestuurlijk Overleg plaats op het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit is een overleg van staatssecretaris Blokhuis met de belangrijkste partners. Hier zit onze voorzitter Luce van Kempen als vertegenwoordiger van jongeren en jongerenorganisaties. Op 12 juli ging het onder andere over de ambities van jongeren en de subsidiecalls.


na 2018...
Er zijn veel ontwikkelingen geweest binnen MDT, met één constante factor: de behoefte van jongeren staat altijd centraal. Waar we begonnen met het hele land doorreizen om jongeren te spreken over de grote kaders van MDT, zijn jongeren nu langdurig betrokken om de uitwerking van die kaders te blijven toetsen aan de belevingswereld van jongeren. Dat doen we onder andere via het MDT-jongerenpanel, dat MDT scherp houdt en checkt of ontwikkelingen van meerwaarde. Met het nieuwe coalitieakkoord in 2022 is MDT een structureel project geworden van de overheid en blijven we scherp op de betrokkenheid van jongeren. Ondertussen blijven we de behoeftes van jongeren ophalen en verkennen en onderzoeken we deze behoeftes via experimenten en projecten. Ons doel? Jongeren altijd centraal blijven stellen bij MDT. Houd de website of de socials van MDT en NJR goed in de gaten, zo blijf je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen!


meer weten?