jongerenpanel mentale gezondheid

De coronacrisis is (zo goed als) voorbij, de maatschappij is weer open en het leven is weer wat meer als vanouds. Toch is er één ding duidelijk veranderd: de weerbaarheid van jongeren. Het gebrek aan sociaal contact, sport en studie heeft de mentale gezondheid van jonge mensen flink geschaad. Daarom startten wij het Jongerenpanel Mentale Gezondheid: om de weerbaarheid van jongeren te vergroten en te voorkomen dat zo'n situatie nog eens zoveel schade aanricht.
“Als toekomstig docent, maar ook als huidig student én jongere zie ik genoeg problemen omtrent het mentaal welzijn van jongeren en de wijze waarop daar nu mee wordt omgegaan in de Nederlandse samenleving, hier moet verandering in komen en daar hoop ik aan bij te dragen als lid van dit panel!” - Nayobé


over het jongerenpanel mentale gezondheid


Het Jongerenpanel Mentale Gezondheid bestaat uit een groep jongeren met verschillende achtergronden. Zo heeft de een veel eigen ervaring met de ggz, studeert de ander psychologie en zijn er ook nog panelleden die juist geen problemen met hun mentale gezondheid hebben gehad vanwege het sterke systeem om zich heen. Vanuit deze invalshoeken geven alle panelleden waardevolle input op het voorkomen van mentale klachten.

Het panel is begonnen als onderdeel van de agenda ‘herstel en perspectief voor de jeugd na corona’. Lees goed: zo is het begonnen. Het panel richt zich nu op het verbeteren van de preventie van mentale klachten bij de jeugd in het algemeen. Wat kan er beter in de buurt? En op school? Bij sportclubs? Signalering door een rolmodel (zoals een voetbaltrainer of betrokken leraar die ziet dat het niet zo goed gaat) is vaak al heel effectief. Zo effectief, dat er bijvoorbeeld geen professionele zorg van de ggz nodig is. Het Jongerenpanel Mentale Gezondheid wil dit soort verbeteringen op het gebied van beleid én actie doorvoeren.
"Door open te zijn over mentale klachten kan erger worden voorkomen. Laten we een maatschappij creëren waarin praten over mentale klachten genormaliseerd wordt. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen door mee te doen aan dit panel.”
- Matou


"Ik ben bij dit panel gekomen voornamelijk om te leren hoe anderen naar dit onderwerp kijken, en op welke manier wij als jongeren/jongvolwassenen iets voor elkaar kunnen betekenen als ook in hoeverre ons panel onze visie kan overbrengen in onze samenwerking met het ministerie van VWS."
- Tigo


hoe werkt dat dan?


Het panel werkt nauw samen met beleidsmedewerkers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De projectleider en de beleidsmedewerkers organiseren werksessies waarin de jongeren óf vraagstukken vanuit het ministerie behandelen óf zelf input leveren over waar de werksessie over moet gaan. Op deze manier ontstaat er een mooie wisselwerking waarbij jongeren altijd aan de basis staan van nieuwe ideeën. Want zij weten wat nodig is.

Sterker nog: de eerste mijlpaal voor het panel is al bereikt. Ze hebben meegeholpen met de ontwikkelen van de nieuwe ‘aanpak mentale gezondheid’ van VWS. Vanaf dag 1 leverde het panel input en denken de jongeren mee over hoe we die plannen omzetten in concrete acties.


samenwerken


Wil je meer weten over het Jongerenpanel Mentale Gezondheid of samenwerken met de jongeren? Neem contact op met projectleider Thomas Stap via [email protected].
"Met mijn verhaal kan ik hopelijk voorkomen dat anderen tegen dezelfde dingen aanlopen als ik. Ik wil van mijn klacht mijn kracht maken!" - Robin“Somberheid word te vaak genegeerd in onze maatschappij. Juist door het bestaan te omarmen kunnen we er beter mee omgaan en de grote problemen voorkomen, en dit wil ik bereiken door mee te doen aan dit panel.”
- Bente

meer weten?


dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

Thomas Stap