EU-jongerendialoog

Tijdens het EU-jongerendialoog (voorheen Gestructureerd Dialoog) komen elk half jaar Europese jongeren en beleidsmakers samen om te werken aan aanbevelingen op het gebied van een thema in het jeugdbeleid. Het doel is dat jeugdbeleid op Europees, nationaal en lokaal niveau niet voor, maar met jongeren wordt ontwikkeld.

Elk anderhalf jaar wordt een ander thema besproken. Tijdens cyclus 8 (juli 2020 – december 2021) is het thema “Europe for YOUth – YOUth for Europe: Space for Democracy and Participation” (Europa voor JOU en jongeren – JIJ en jongeren voor Europa: Ruimte voor Democratie en Participatie). De volgende conferentie vindt in oktober plaats in Duitsland.

Om ervoor te zorgen dat we de mening van zoveel mogelijk verschillende jongeren meenemen in onze rapportage(s), onze feedback op (Europese) beleidsstukken, en in de werkzaamheden tijdens conferenties, geven de jongerenvertegenwoordigers gastlessen op scholen, zet NJR een enquête uit en houdt NJR consultaties met verschillende groepen jongeren.Cyclus 7 (Januari 2019 – juni 2020): Kansen voor jongeren

Het thema van cyclus 7 was “Creating opportunities for youth” (Het creëren van kansen voor jongeren). Dit is een heel breed thema, dus hebben de landen die de conferenties organiseren gekozen voor drie sub-thema’s:

1) Kwalitatief goed werk voor iedereen

2) Kwalitatief goed jongerenwerk voor iedereen

3) Kansen voor jongeren op het platteland

Lees hier de factsheet met de uitkomsten van de gesprekken die we tijdens cyclus 7 hebben gevoerd en de aanbevelingen die we hebben opgesteld.


Cyclus 6 (juli 2017 – december 2018): Europese Jongerendoelen

Tijdens cyclus 6 hebben de jongeren gewerkt aan een mooi overzicht van onderwerpen waar jeugdbeleid zich op moet richten. In alle deelnemende Europese lidstaten (ook in Nederland) werden jongeren bevraagd over wat zij belangrijk vinden en wat er veranderd moet worden om hun leven beter te maken. Op de conferenties van het Europees Jeugddialoog werden die uitkomsten verwerkt tot 11 Europese Jongerendoelen. De onderwerpen dekken het hele spectrum: van klimaat, naar gendergelijkheid, tot kwalitatief onderwijs en werk (bekijk alle doelen hier!). Met de bijbehorende aanbevelingen weten beleidsmakers zo precies wat jongeren vooruit kan helpen. De jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken zijn nu bezig deze aanbevelingen nog specifieker op Nederlandse jongeren te richten zodat onze beleidsmakers precies weten wat we nodig hebben!


Van Schoolbank naar Vacaturebank

Wat doe je als je jongerenvertegenwoordiger Europese Zaken bent, maar er geen beslissingen worden genomen over jeugdbeleid op Europees niveau? Juist! Dan neem je alle informatie van Europese conferenties en alle informatie uit consultaties met Nederlandse en andere Europese jongeren en organiseer je gewoon je eigen brainstormsessie!

Zo vond op 21 februari 2020 het allereerste Nationale Dialoog van de jongerenvertegenwoordigers Europese zaken en Werkgroep Jong in Europa plaats. Hier kwamen jongeren, beleidsmakers, recruiters en andere experts samen om zich samen te buigen over de uitdagingen die Nederlandse jongeren ondervinden als ze voor het eerst de arbeidsmarkt op gaan. Dat is natuurlijk een erg breed onderwerp, dus lag er focus op: toegang voor jongeren met een fysieke of mentale beperking, verschil tussen stad en platteland, extra curriculaire activiteiten, en discriminatie. Tijdens deze dialoogsessie werd niet alleen heel hard gebrainstormd, maar ook uitgebreid genotuleerd. Ben je benieuwd wat er besproken is en wil je misschien wel aan de slag met het toegankelijker maken van de arbeidsmarkt?

Check het verslag hier!


meer weten?

Ben je enthousiast geworden en wil jij meer weten over dit onderwerp? Kijk op de website van de jongerenvertegenwoordigers.

NJR is in Nederland verantwoordelijk voor het EU-jongerendialoog, samen met het ministerie van VWS, NJi en VNG. Het EU-jongerendialoog wordt mede mogelijk gemaakt door het Erasmus+ programma van de Europese Commissie.

EU-jongerendialoog wordt geleid door:

Leah Corsmit