EU Youth Dialogue

Tijdens het EU-jongerendialoog komen elk half jaar jongeren en beleidsmakers uit heel Europa bij elkaar om te werken aan nieuwe ideeën en aanbevelingen op het gebied van een thema in het Europese jeugdbeleid. Het doel is dat jeugdbeleid op Europees, nationaal en lokaal niveau niet voor, maar mét jongeren wordt ontwikkeld.

Elk anderhalf jaar staat een ander thema centraal. Tijdens cyclus 9 (januari 2022 – juni 2023) stonden Europees Jeugddoel 3 en 10 centraal: 'Engaging for a green and inclusive Europe' (in gesprek voor een groen en inclusief Europa). Vragen die tijdens deze cyclus besproken werden zijn:

  • Hoe linken de thema’s klimaat en inclusie en hoe zijn jongeren hiermee bezig in hun dagelijks leven?
  • Hoe kunnen we gesprekken waarbij verschillende generaties met elkaar in gesprek gaan over deze thema's faciliteren?

Om ervoor te zorgen dat we de mening van zoveel mogelijk verschillende jongeren meenemen tijdens de Europese Jeugdconferenties, in onze feedback op (Europese) beleidsstukken, en in onze rapportages, gaan de jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken zoveel mogelijk met verschillende jongeren in gesprek. Zo geven de jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken samen met de werkgroep Jong in Europa gastlessen die aansluiten bij de thema’s die centraal staan. Ook organiseert NJR bijeenkomsten en activiteiten om door te praten over de thema’s met verschillende groepen jongeren en beleidsmakers.


Zie hier de factsheet met de resultaten van cyclus 9

Zie hier de factsheet met de resultaten van cyclus 8


vorige cycli


Cyclus 8: ruimte voor democratie en participatie

Tijdens cyclus 8 (juli 2020 – december 2021) was het thema 'Europe for YOUth – YOUth for Europe: Space for Democracy and Participation' (Europa voor JOU en jongeren – JIJ en jongeren voor Europa: Ruimte voor Democratie en Participatie).

  • Wat is er nodig voor betekenisvolle jongerenparticipatie? (Meaningful Youth Participation)
  • Hoe kunnen beleidsmakers betekenisvol in gesprek met jongeren?


Cyclus 7: het creëren van kansen voor jongeren

Het thema van cyclus 7 (januari 2019-juli 2020) was 'Creating opportunities for youth' (Het creëren van kansen voor jongeren). Dit is een heel breed thema, dus hebben de landen die de conferenties organiseren gekozen voor drie sub-thema’s:

  • Kwalitatief goed werk voor iedereen;
  • Kwalitatief goed jongerenwerk voor iedereen;
  • Kansen voor jongeren op het platteland.


Cyclus 6: Europese Jongerendoelen

Tijdens cyclus 6 (juli 2017-december 2018) hebben de jongeren gewerkt aan een mooi overzicht van onderwerpen waar jeugdbeleid zich op moet richten. In alle deelnemende Europese lidstaten (ook in Nederland) werden jongeren bevraagd over wat zij belangrijk vinden en wat er veranderd moet worden om hun leven beter te maken. Op de conferenties van het Europees Jeugddialoog werden die uitkomsten verwerkt tot 11 Europese Jongerendoelen. De onderwerpen dekken het hele spectrum: van klimaat, naar gendergelijkheid, tot kwalitatief onderwijs en werk (bekijk alle doelen hier!). Met de bijbehorende aanbevelingen weten beleidsmakers zo precies wat jongeren vooruit kan helpen.


meer weten?

  • Ben jij geïnteresseerd in dit project en zou je graag een keertje willen deelnemen aan activiteiten die worden georganiseerd voor dit project? Laat dan je gegevens achter in deze typeform.

  • Ben je een beleidsmaker en wil je graag deelnemen aan dialoogsessies in het kader van het Europees Jeugddialoog? Neem dan contact op met Leah of Shareena (jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken).

NJR is in Nederland verantwoordelijk voor het EU-jongerendialoog, samen met het ministerie van VWS en NJi. Het EU-jongerendialoog wordt mede mogelijk gemaakt door het Erasmus+ programma van de Europese Commissie.

Hanna Scheffer

Shareena Obispo

Rozemarijn Modderman