voor begeleiders (docenten, jongerenwerkers)

Het Provinciaal Jeugddebat in het kort:

  • Het is 1 dag in het provinciehuis van de provincie, waarop ongeveer 50 jongeren in gesprek gaan met politici uit de provincie.
  • Jongeren denken mee over maatschappelijke thema's, ontmoeten leeftijdsgenoten uit de provincie én maken kennis met de politiek.
  • Jongeren ontwikkelen verschillende vaardigheden, zoals een mening vormen, samenwerken, brainstormen en debatteren.
  • Meedoen is gratis en laagdrempelig: er is geen voorkennis of voorbereiding voor nodig.
  • Iedereen tussen de 12 en 18 jaar kan zich aanmelden: ongeacht schooltype, theoretische of praktische opleidingsachtergrond, M/V/X, woonplaats of achtergrond! Echt. Enthousiasme is het belangrijkst.

We kunnen ons voorstellen dat je nog wat vragen hebt. Hieronder vind je de meest gestelde vragen.

Moet ik leerlingen of jongeren aanmelden?

Vanaf 2022 mogen deelnemers zich zelfstandig aanmelden, zonder dat begeleiding vanuit school is vereist. Wel willen wij graag gegevens van een contactpersoon hebben, die op de hoogte is van de deelname van de jongere en die wij mogen benaderen en informeren over het traject.

Een leerling of jongere heeft zich aangemeld. En nu?

De aanmelding is geen garantie van deelname. Per provincie hebben we ruimte voor +/- 50 jongeren. Dat betekent dat als er meer aanmeldingen zijn dan plek, er wordt geloot. Iedere jongere die zich heeft aangemeld krijgt een mail met meer informatie, ook als die helaas niet kan deelnemen.

Als die persoon jou heeft aangemeld als contactpersoon ontvang je op een later moment, tegelijk met de jongeren, een programma van de dag en een uitnodiging om de debatten in de middag bij te wonen. De debatten vinden plaats in de Statenzaal tussen 13.30 en 15.45 uur. Wel graag even melden bij de organisatie: [email protected] en de receptie van het provinciehuis.

Ik ken geen jongeren die al ervaring hebben met debatteren. Is dat dan wel leuk voor hen?

Deelname aan het jeugddebat is niet alleen voor de bollebozen of ervaren debaters. We moedigen iedere jongere die zichzelf wil ontwikkelen of op een laagdrempelige manier kennis willen maken met de politiek aan om zich aan te melden. Tijdens het jeugddebat zullen de jongeren begeleid worden door andere jongeren: oud-deelnemers van eerdere jeugddebatten.

Zijn er kosten verbonden aan deelname?

Meedoen is gratis. Jongeren en begeleiders hoeven niks aan te schaffen, voor te bereiden of mee te nemen. De lunch is ook geregeld.

Wat is mijn rol als docent of begeleider?

  • Je kan jongeren enthousiasmeren over deelname aan het jeugddebat. Je kunt ze ervan overtuigen dat zij voldoende vaardigheden hebben om mee te doen. Je kunt ze ook helpen met het aanmelden via de online vragenlijst.
  • Je kan toestemming geven om als contactpersoon genoteerd te worden voor je leerlingen of jongeren.
  • Je bent als contactpersoon welkom om op de dag van het jeugddebat mee te kijken met de debatten. Die vinden plaats in de Statenzaal tussen 13.30 en 15.45 uur. Wel graag even melden bij de organisatie: [email protected] en de receptie van het provinciehuis.

Houdt het na dit jeugddebat op?

Dat kan. Maar dat hoeft niet per se! Jongeren die mee hebben gedaan aan het Provinciaal Jeugddebat, kunnen zich aanmelden voor het Nationaal Jeugddebat. Uit deze jongeren selecteren we ongeveer twaalf jongeren per provincie gebasseerd op motivatie en diversiteit in achtergrond (leeftijd, schooltype, woonplaats, gender, culturele achtergrond, sterke punten, etc.). Zij gaan een voorbereidingstraject in van twee dagen en een weekend, zodat ze goed voorbereid hun voorstel kunnen presenteren aan ministers en staatssecretarissen op het Nationaal Jeugddebat in april 2024. Meer informatie hierover? Klik hier

Is je vraag nog niet beantwoord? Geen zorgen! Mail dan naar [email protected] en we proberen je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.