5 manieren om de gemeente te overtuigen

bouwsteen 4: eigen verantwoordelijkheid

Overtuigen = een héle belangrijke kracht bij het samenwerken met de gemeente of provincie. Jij staat ergens voor en daar heb je goede redenen voor, maar zie dat maar eens op de agenda te krijgen bij de gemeente. Overtuig de gemeente met deze 5 tips:


tip 1: zet je (unieke) expertise in
  • Jíj bent onderdeel van de doelgroep. Je spreekt niet namens jezelf, maar namens alle jongeren uit je buurt.
  • Jíj hebt met leeftijdsgenoten gesproken en daarom kun je goed uitleggen waarom iets belangrijk is.


tip 2: wees een betrouwbare samenwerkingspartner
  • Je bent als jongere de ideale persoon om het jongerenperspectief in te brengen.
  • Als voorgaande meetings goed verlopen, is het logisch dat je vaker wordt uitgenodigd om mee te denken.

tip 3: vind een gemeenschappelijk punt
  • Ga op zoek naar overeenkomsten tussen jullie eigen belangen en de belangen van de gemeente.
  • Formuleer je ideeën op een manier dat ze aansluiten bij de plannen van de gemeente.

tip 4: zorg voor een overtuigende onderbouwing
  • Zorg voor argumentatie waar de gemeente niet omheen kan: onderbouw je ideeën met bijvoorbeeld verhalen van anderen, concrete voorbeelden uit je buurt en actuele gebeurtenissen.
  • Breng focus aan in wat je vertelt. Richt je op een paar centrale thema’s.

tip 5: doe het samen!
  • Zie jouw idee niet als iets wat je van de gemeente vraagt, maar als een samenwerkingsproject. Natuurlijk is het voor de jongeren fijn als zij gehoord worden, maar tegelijkertijd is het ook voor de gemeente fijn dat jongeren van zich laten horen.
  • Logisch: samenwerken is niet altijd makkelijk. Luister écht naar de zorgen en kritische vragen vanuit de gemeente. Hier wordt je idee alleen maar sterker van.

geel.jpg

JLA_afbeeldingen10.png

tip uit de praktijk


"De onderwerpen waar je over praat moeten wel eigen zijn. Jongeren moeten zelf onderwerpen kunnen inbrengen en vervolgens een standpunt daarover uiten. De onderwerpen moeten niet vanuit een raad of college komen: "ga maar iets over de woningnood verzinnen."


meer lezen over het nemen van je verantwoordelijkheid en het pitchen van ideeën?

meer lezen over jongerenparticipatie? klik op een andere bouwsteen!