geen zorgen over zorgen

Niemand wil zich zorgen maken over zorg. Toch ervaren veel jongeren dat de manier waarop zij nu zorg ontvangen niet goed werkt. En dat terwijl steeds meer jonge mensen professionele hulp (bijv. via een psycholoog of hulpverlener) ontvangen!

Praat in deze interactieve sessie mee over wat jouw wensen en behoeftes zijn bij het ontvangen van hulp. Wat werkt goed voor jou? Wanneer doe je een beroep op je omgeving? Wat hebben jongeren nodig om zelfstandig hun toekomst in te gaan? De tips en adviezen uit deze sessie komen in een rapport voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Hervormingsagenda Jeugdzorg. Het maakt niet uit of je al ervaring hebt bij het ontvangen van professionele hulp - laat jouw stem horen en oefen zo invloed uit op de toekomst van zorg voor jongeren.

In samenwerking met expertisebureau jongerenparticipatie