samen kunst en impact maken

Amnesty International vertegenwoordigt een krachtige wereldwijde beweging, bestaande uit 10 miljoen vastberaden mensen die zich inzetten tegen onrecht in al zijn vormen. In meer dan 150 landen streeft Amnesty International naar gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid.

In de workshop van Amnesty International verkennen en doorgronden we onrechtvaardigheid. Eerst stap je, samen met de andere jongeren in de workshop, "over de streep". Zo kan je je eigen ervaringen delen en in gesprek gaan.

Na deze krachtige oefening bundelen we onze energie en creativiteit om gezamenlijk aan het "Ketting" kunstwerk te werken. Deze ketting symboliseert verbondenheid. Elke schakel is een individuele stem en samen vormt het een krachtige boodschap. Met dit kunstwerk streven we naar bewustwording en inspireren we verandering. Het is een unieke kans om niet alleen te leren over mensenrechtenschendingen, maar ook om bij te dragen aan de missie van Amnesty International.

Doe mee om samen impact te maken en verandering teweeg te brengen, één schakel per keer!

In samenwerking met:

ENG_Amnesty_logo_CMYK_yellow.jpg