leden van de jongerenadviescommissie

Grace Aguil Garang
25 jaar oud, Zuid-Soedan

Grace is activiste op het gebied van jongeren en gendergelijkheid. Ze is medeoprichter van de jongerenorganisatie Youth and Society-Africa.

“Lid zijn van de JAC geeft me de kans om jongeren in Zuid-Soedan en Afrika te vertegenwoordigen en hun stem te laten horen. Ik kijk er erg naar uit om met een groep krachtige jonge mensen te werken, te leren, te netwerken en verkenningen te doen op het gebied van zinvolle jongerenparticipatie.”

Khadija Amahal

28 jaar oud, Marokko

Als projectcoördinator is Khadija betrokken bij activiteiten rondom jongerenparticipatie, vrouwenrechten en storytelling. Zelf heeft ze een master in Applied Linguistics.

“Mijn eerdere ervaring als JAC-lid was heel leerzaam. Ik kijk ernaar uit om mijn betrokkenheid bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nationale Jeugdraad en natuurlijk mijn mede JAC-leden voort te zetten om de stem van jongeren te versterken. Ik heb zin om de nieuwe leden te ontmoeten en te leren van hun ervaringen. Ik kijk er ook naar uit om het werk van Marokkaanse jongeren te laten zien en hun activisme op een breder niveau onder de aandacht te brengen. Ik vind het erg leuk dat dit project is opgezet om jongeren te betrekken bij elke besluitvorming en hun behoeften centraal te stellen om op die manier meer gemeenschappen op te bouwen waar jonge mensen besluitvormers én actieve veranderaars zijn.”

Damilola Blessing Babatunde

24 jaar oud, Nigeria

Damilola is oprichter van de Young Changemakers Foundation, een jongerenorganisatie die focust op het positief veranderen van de levens van mensen en gemeenschappen door onderzoek, belangenbehartiging en het opbouwen van kennis en vaardigheden.

“Ik ben erg blij om lid te zijn van de jongerenadviescommissie omdat mijn werk in deze commissie zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de vooruitzichten van jongeren in Afrika, het Midden-Oosten en daarbuiten. Verder vind ik het heel leuk deel uit te maken van een commissie die de zinvolle inclusie van jongeren in het internationale beleidsvormingsproces zal aanjagen en ervoor zal zorgen dat het beleid van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken beter wordt afgestemd op de realiteit van jongeren in Afrika, het Midden-Oosten en daarbuiten.”

Daisy Kandole

27 jaar oud, Oeganda

Daisy is een gepassioneerd maatschappelijk hulpverlener, die zich focust op het faciliteren van een veilige en ondersteunende omgeving waar jongeren hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten kunnen realiseren.

“Ik ben super enthousiast om deel uit te maken van dit project, omdat het mij de kans biedt om samen met een diverse groep jonge mensen verandering teweeg te brengen buiten mijn eigen land. Dit project is een mooi begin in het doel dat jongeren als gelijkwaardige partners worden betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en beleid. Het erkent jonge mensen in wie ze zijn: creatief, innovatief en inspirerend, en biedt vervolgens een platform waar ze deze verschillende sterke punten kunnen inzetten en hun volledige potentieel kunnen realiseren.”

Rawan Raad Hassan Elrufai

24 jaar oud, Soedan

Als geneeskundestudent en vrouwenrechtenactivist houdt Rawan zich vooral bezig met het organiseren van activiteiten rondom seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Hierin werkt ze samen met verschillende jongerenorganisaties en basisorganisaties.

“Ik kijk ernaar uit om met en voor jongeren op verschillende thema's te werken om hun input en ervaringen mee te nemen in het beleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het overbruggen van de kloof tussen jongeren en beleidsvorming is altijd een van mijn grootste interesses geweest.”

Sinan Abderrahim Mah'd Assaid

26 jaar oud, Jordanië

Sinan streeft ernaar om als jonge ondernemer maatschappelijk bewust te werk te gaan. Via zijn bedrijven, waaronder The Good Socks, hoopt hij de wereld sociaal rechtvaardiger te maken.

“Het project van de jongerenadviescommissie wekt mijn nieuwsgierigheid omdat het de gelegenheid biedt om de ideologieën achter beleidsvorming te begrijpen. Ik sta te popelen om de ingewikkelde dynamiek te verkennen, nieuwe perspectieven op te doen en innovatieve ideeën aan te dragen die kunnen bijdragen aan een betere toekomst voor wereldwijde gemeenschappen. Het is een boeiende reis die me in staat stelt om vooroordelen uit te dagen, complexe internationale betrekkingen te begrijpen en actief samen te werken met beleidsmakers bij het vormgeven van impactvol beleid.”

Abdulrahman Ahmed R. Al Bo Ragheef

22 jaar oud, Irak

Het werk van Abdulrahman focust zich op het versterken van de democratie in Irak en Lebanon. Na zijn studie rechten heeft Abdulrahman hiervoor SASA Organization for the Promotion of Democracy mede opgericht.

“De JAC biedt mij een unieke kans bieden om te pleiten voor de belangen en zorgen van Irakese en Midden-Oosterse jongeren op een internationaal platform. Bijdragen aan beleids- en besluitvormingsprocessen die rechtstreeks van invloed zijn op het leven van jongeren, geeft zowel kracht als voldoening. Dit project sluit perfect aan bij mijn passie voor het empoweren van jongeren, mensenrechten en het aanpakken van wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering. Het is een kans om een tastbaar verschil te maken en ervoor te zorgen dat de stemmen en perspectieven van jongeren worden gehoord en gewaardeerd.”

Shamim Wasii Nyanda

24 jaar oud, Tanzania

Shamim is een milieuactiviste die de stem van Afrikaanse jongere internationaal laat klinken, bijvoorbeeld als TEDx spreker en oprichter van het Trees for Birthdays initiatief.

“Wat ik het leukste vind, is dat deel uitmaken van dit project me een kans biedt om een positieve impact te hebben op mijn gemeenschap en de wereld. Het biedt mij de kans om mijn ideeën en perspectieven bij te dragen aan de wereldwijde gesprekken die tot tastbare resultaten en een positieve verandering kunnen leiden. Ook is het een kans voor mij om de stemmen van andere jongeren uit mijn land op een wereldtoneel te vertegenwoordigen en te laten zien. Het feit dat ik in contact kom met andere jongeren over de hele wereld, maakt me enthousiaster om nieuwe vaardigheden te leren en te delen en waardevolle ervaringen van elkaar op te doen.”

Angel Warira Mbuthia

28 jaar oud, Kenia

Angel zet zich in voor de belangen van jongeren en studenten, bijvoorbeeld als bestuurslid van de Nationale Jeugdraad van Kenia. Ook heeft ze in 2022 de Ms. President Kenya leiderschapsverkiezing gewonnen.

“Wat ik heel leuk vind, is de mogelijkheid om actief bij te dragen aan het vormgeven van de toekomst van jongeren. Deel uitmaken van de jongerenadviescommissie betekent een direct platform hebben om de zorgen, dromen en ideeën van jongeren te uiten en te pleiten voor hun behoeften en belangen. Ik vind het interessant om samen te werken met gelijkgestemde mensen die het gemeenschappelijke doel hebben om positieve verandering voor jonge mensen te realiseren. Door lid te zijn van de JAC, kan ik mijn ervaring en passie gebruiken om beslissingen, beleid en initiatieven te beïnvloeden die de volgende generatie op grotere schaal zullen versterken en ondersteunen.”

Wilfried Sougrinoma Armel Sebgo

28 jaar oud, Burkina Faso

Als projectleider voor een mensenrechtenorganisatie weet Wilfried als geen ander hoe belangrijk vrede en veiligheid is voor de ontwikkeling van jongeren. Zelf heeft hij internationale betrekkingen gestudeerd en wil die kennis inzetten om de stem van jongeren op het wereldtoneel te laten klinken.

“Wat ik heel erg leuk vind aan dit project is het feit dat ik jonge mensen met verschillende achtergronden kan ontmoeten, met hen kan samenwerken aan een gemeenschappelijk doel: de volledige ontwikkeling van jongeren. Ik ben ook enthousiast over de kansen die de Nederlandse beleidsmakers ons bieden om ons uit te drukken, naar ons te luisteren en rekening te houden met onze mening als jongeren. Tot slot: het is erg leuk om uitdrukking te kunnen geven aan de diepste verlangens van de jongeren in mijn land, om die van andere landen te ontdekken en om eindelijk deel te nemen aan de uitvoering van adequaat beleid voor hen.”