kinderrechtenrapportage

Nederland is een rijk en welvarend land maar veel dingen goed geregeld zijn voor kinderen. Toch geldt dit helaas nog niet voor alle kinderen in ons land. Een rapportage die vanuit NJR wordt geschreven, de VN-jongerenrapportage, geeft deze jongeren een stem.


kinderrechtenverdrag

Ongeveer een derde van de wereldbevolking is kind. Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders en verzorgers. En dat maakt hen kwetsbaar. Zo lopen kinderen een grotere kans op bepaalde ziekten en zijn ze kwetsbaarder voor mishandeling of uitbuiting. Kinderen zijn nog in ontwikkeling en daarbij afhankelijk van liefde, zorgen en aandacht van volwassenen. Daarom is het goed dat er kinderrechten zijn. Deze kinderrechten volgens het VN Kinderrechtenverdrag zijn minimumeisen waar aan voldaan dient te worden in de omgang met en zorg voor kinderen. Door iedereen en in het belang van het kind.


Screen Shot 2019-07-17 at 15.33.46.png

jongerenrapportage

Nederland is een rijk en welvarend land maar veel dingen goed geregeld zijn voor kinderen. Toch geldt dit helaas nog niet voor alle kinderen in ons land. Een rapportage die vanuit NJR wordt geschreven, de VN-jongerenrapportage, geeft deze jongeren een stem. Zodat er niet alleen over kinderen en jongeren wordt gesproken, maar zodat ze zelf ook laten horen hoe zij over hun rechten denken. In deze rapportage worden resultaten van een nationale vragenlijst besproken. Verder komen jongeren die zich in een kwetsbare situatie bevinden aan het woord.

Na ontvangst van deze input vindt er een conferentie plaats waarbij het Kinderrechtencomité tijdens een besloten zitting vragen stelt aan een delegatie van ngo’s, mensenrechteninstituten en jongeren. Dit is voor het laatst gebeurd in oktober 2019.

Klik hier om de jongerenrapportage zoals dat is opgesteld door NJR in 2019 te lezen.


kinderrechten in nederland

Het VN-kinderrechtenverdrag is sinds 1995 van kracht in Nederland. Elke 5 jaar moet Nederland zich verantwoorden naar het Kinderrechtencomité over hoe het gaat met de kinderrechten in Nederland. In april 2021 is NJR het gesprek aangegaan met het Kinderrechtencomité, samen met jongeren natuurlijk. Op basis van verschillende inputsessies door het land, is er een document opgesteld met aanbevelingen van jongeren. Ook is er een groep jongeren geselecteerd die de stem van jongeren heeft vertegenwoordigd bij het comité. Hier vind je de aanbevelingen van jongeren.


meer weten?

Wil je meer weten over de ngo-rapportage of de gehele procedure, klik dan hier.
Ben je zelf jonger dan 18 of werk je bij een organisatie die zich bezighoudt met kinderen en jongeren, stuur dan een mailtje naar Faraaz:

email [email protected]

Connect op LinkedIn

Faraaz Ramdjanbeg