NJR
open menu

Werkgroepen

Er bestaan momenteel drie werkgroepen binnen NJR. Dat zijn:

- De werkgroep Jong & Duurzaam

- De werkgroep VN Jongeren

- De werkgroep Jong in Europa

Een werkgroep bestaat uit tien tot vijftien gedreven jongeren in de leeftijd van 16 tot 26 jaar. Ze ondersteunen de Jongerenvertegenwoordigers bij hun werk. Samen geven ze gastlessen op middelbare scholen en organiseren ze projecten en events, zoals een scholenwedstrijd of een debatavond over Europa of de VN. Deze voeren ze zelf of samen met de Jongerenvertegenwoordigers (en vaak ook een samenwerkingspartner) uit. Via social media houden ze hun volgers op de hoogte van interessant en actueel duurzaam/VN/EU nieuws. De werkgroepen vergaderen eens in de twee of drie weken in Utrecht.

Gastles aanvragen?

Een enthousiaste jonge vrijwilliger of jongerenvertegenwoordiger voor de klas die iets komt vertellen over klimaatverandering, de Europese Unie of de VN? Wij komen graag bij jullie langs! Alle gastlessen bestaan uit een informatief en interactief gedeelte. Bijvoorbeeld het maken van statements, spelen van een spel of bedenken van een actie. De input die de Jongerenvertegenwoordigers tijdens een gastles van de leerlingen krijgen, nemen zij mee naar VN toppen en Europese jongerenconferenties waar zij de stem van Nederlandse jongeren vertegenwoordigen.

De volgende gastlessen zijn op dit moment aan te vragen bij de werkgroepen:

Een gastles over radicalisering, vrede en veiligheid van de werkgroep VN Jongeren

Mail: gastlessen.vnjongeren@gmail.com

Een gastles over Europa van de werkgroep Jong in Europa

Mail: eucoordinator@njr.nl

De werkgroep Jong en Duurzaam biedt verschillende gastlessen aan, een overzicht daarvan is hier te vinden.

Mail: gastlesdo@gmail.com

Verder lezen

Ontdek je sterke punten!

Bouwstenen voor jeugdparticipatie

Kinderrechten in de Jeugdzorg

adres

Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht
030-2303575

NJR