NJR
open menu

Martijn & Emma Jongeren- vertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling

Martijn Visser en Emma Clemens zijn VN Jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling. Ze spreken met duizenden jongeren over klimaatverandering en duurzaamheid. Deze verzamelde input nemen ze mee naar de VN Duurzaamheidstoppen en de jaarlijkse Klimaatconferenties. Voorafgaand aan deze conferenties komen de jongerenvertegenwoordigers bijeen met collega-jongerenvertegenwoordigers uit andere landen, om gezamenlijk voor te bereiden en een gezamenlijke strategie te bepalen. Tijdens de conferenties zelf zijn de jongerenvertegenwoordigers druk met lobbyen, vergaderen, het (mede) organiseren van side events en ludieke acties, en wordt er veel in de wandelgangen gepraat en onderhandeld. Hun Nederlandse achterban houden ze op de hoogte via filmpjes en blogs.

In Nederland zetten de jongerenvertegenwoordigers zelf acties en projecten op, en daarnaast sluiten ze veel aan bij bestaande duurzame projecten en acties. Dit doen ze samen met de werkgroep Jong en Duurzaam. Ook lobbyen ze actief in Nederland voor een vooruitstrevend klimaatbeleid en duurzaamheid in het onderwijs.

Wil je in contact komen Emma of Martijn?

Emma Clemens:

✉ emmaclemens@njr.nl

Twitter: @EMnaardeVN

✏ Connect op LinkedIn

Martijn Visser:

martijnvisser@njr.nl

Twitter: @MartijnVisserVN

✏ Connect op LinkedIn

Volg ons op facebook en instagram

Werkgroep Jong & Duurzaam

De werkgroep Jong & Duurzaam van NJR is een enthousiaste en actieve groep jongeren tussen de 16 en 26 jaar. De werkgroep ontwikkelt duurzame projecten voor jongeren van dezelfde leeftijdscategorie, maar ook voor middelbare en soms zelfs basisscholieren. De projecten zijn divers, dynamisch en uitdagend. Daarnaast is de werkgroep voortdurend bezig om zichzelf op allerlei gebieden verder te verduurzamen. De werkgroep neemt regelmatig deel aan verschillende symposia en organiseert zelf leerzame uitstapjes. Verder wordt veel samengewerkt met andere duurzame organisaties en/of bedrijven, en uiteraard met de twee Jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling.

Klik hier voor een overzicht van het gastlessenaanbod van de werkgroepen.

Meer informatie over de werkgroep Jong en Duurzaam vind je op www.jongenduurzaam.nl

Mail: docoordinator@njr.nl

Bel: 030- 230 3575

Verhalen

Jongeren​vertegen​woordigers

Werkgroepen

adres

Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht
030-2303575

NJR