NJR
open menu

Coco & Max Jongeren- vertegenwoordigers Europese Zaken

Max van der Breggen en Coco Peet zijn jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken. Zij praten met Nederlandse jongeren over Europa en het Europese beleid. Deze input wordt door hen meegenomen naar EU Youth Conferences en vergaderingen van het European Youth Forum. Tijdens de EU Youth Conferences komen honderden jongeren uit verschillende EU landen bij elkaar om aanbevelingen te schrijven voor de Europese Commissie. Hier gaat een groot onderzoek naar de mening van jongeren over een bepaald thema in eigen land aan vooraf. Zo hebben de jongerenvertegenwoordigers bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar jeugdwerkloosheid, discriminatie en stemrecht verlagen naar 16 jaar. Uitkomsten van deze onderzoeken nemen zij mee naar conferenties in onder andere Sofia en Wenen. Als lid van het European Youth Forum, de koepel van Nationale Jeugdraden en jongerenorganisaties in Europa, nemen jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken ook deel aan vergaderingen van en bijeenkomsten georganiseerd door het Youth Forum. Hier spreken zij grotendeels uit naam van NJR.

Verder houden Jongerenvertegenwoordigers Europese zaken zich veel bezig met gastlessen en projecten samen met de werkgroep Jong in Europa.

Wil jij in contact komen met Coco of Max?

Coco Peet:
cocopeet@njr.nl
Twitter: @cocopeet
✏ Connect op LinkedIn

Max van der Breggen:
maxvanderbreggen@njr.nl
Twitter: @maxvdbreggen
✏ Connect op LinkedIn

Volg ons op facebook en instagram

Werkgroep Jong in Europa
De werkgroep Jong in Europa bestaat uit tien tot twintig enthousiaste jongeren in de leeftijd van 16 tot 26 jaar. De werkgroep organiseert verschillende projecten rondom het thema Europa. Zo hebben zij een gastlessenpakket ontwikkeld en organiseren ze een educatieve reis naar Brussel. Daarnaast ondersteunt de werkgroep uiteraard waar nodig de twee Jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken en organiseren ze samen netwerkbijeenkomsten voor jongeren, studenten en organisaties.

Klik hier voor een overzicht van het gastlessenaanbod van de werkgroepen.

Mail: eucoordinator@njr.nl

Bel: 030- 230 3575

Verhalen

Jongeren​vertegen​woordigers

Werkgroepen

Jong in Europa in 2018

adres

Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht
030-2303575

NJR