stappenplan

jongeren mee laten denken

In 2020 en 2021 kwamen verschillende JOGG-regisseurs en het NJR Expertisebureau bij elkaar. Samen hebben zij onderzocht waarom het op een effectieve manier betrekken van jongeren bij de JOGG-aanpak soms als lastig ervaren wordt. Daarnaast is gekeken hoe JOGG-gemeenten hierbij beter op weg geholpen kunnen worden. Op basis van deze inzichten is dit stappenplan ontwikkeld.

Dit stappenplan biedt handvatten om aan de slag te gaan met het effectief bevragen van jongeren. Want de stem van jongeren meer meenemen in jouw werkzaamheden, hoe begin je daareigenlijk mee? Hoe pak je dat concreet aan en hoe zorg je ervoor dat je ook daadwerkelijk wat met de input kan?


[ download het stappenplan ]


meer weten?