NJD onderzoek

opinieonderzoeken voor het Nationaal Jeugddebat

Al meer dan 25 jaar nemen 120 jongeren uit heel Nederland plaats in de Plenaire Zaal van de Tweede Kamer. Verdeeld over vier fracties laten de jongeren tijdens het debat hun mening horen over diverse onderwerpen. De jongeren debatteren namens alle jongeren uit Nederland.

Onderzoek als voorbereiding op het Nationaal Jeugddebat
Om dit debatteren namens alle Nederlandse jongeren inhoudelijk goed te kunnen doen, krijgen de deelnemers van het Nationaal Jeugddebat de opdracht om een kwantitatief onderzoek uit te voeren. Wat in de eerste jaren begon als een “JIJ-onderzoek” waarin deelnemers hun vrienden, klasgenoten, neven en nichten zelf moesten interviewen, veranderde dit met de tijd naar grotere online vragenlijsten.

Op deze pagina zijn de uitkomsten van de afgelopen 14 jaar terug te lezen! Dit is een schat aan data verzameld over hoe jongeren denken over bepaalde thema’s.

 • Ben jij beleidsmaker? Dan kunnen deze onderzoeken jou helpen bij het maken van nieuw beleid of ter ondersteuning van al bestaand beleid!
 • Ben jij een nieuwe debat-deelnemer? Dan kunnen deze onderzoeken je helpen bij het formuleren van nieuwe voorstellen voor discussie en debat!

  Natuurlijk zijn anderen ook meer dan welkom om deze onderzoeken in te zien.

Respons en representativiteit
De gemiddelde respons van de onderzoeken is 1103. De onderzoeken zijn gedaan volgens de methodes van sociaalwetenschappelijke onderzoek. Er is gelet op een goede verdeling naar gender, leeftijd en opleiding.

Onderzoeken per thema
Van de afgelopen veertien jaar zijn alle onderzoeken gebundeld en per thema in te zien. Klik op het onderwerp om de onderzoeksresultaten te downloaden.

 • Wat zeggen jongeren over: De arbeidsmarkt
  Met deelonderwerpen zoals: Discriminatie op de arbeidsmarkt, schulden en geldproblemen, jeugdwerkloosheid en perspectief op de arbeidsmarkt.

 • Wat zeggen jongeren over: Het onderwijs
  Met deelonderwerpen zoals: Studiestress, digitalisering in het onderwijs, studiekeuze en kwaliteit van onderwijs.

 • Wat zeggen jongeren over: Milieu en klimaatverandering
  Met deelonderwerpen zoals: Voedsel, duurzaam vervoer, natuur- & klimaatveranderingen, trend van hergebruik en Milieuconferentie Rio.

 • Wat zeggen jongeren over: Gezondheid
  Met deelonderwerpen zoals: Verslaving aan games en/of social media, eenzaamheid onder jongeren, je eigen grenzen bewaken, sport, studiestress, mental health, mantelzorg, gezond uitgaan, milieu en gezondheid en drugs.

 • Wat zeggen jongeren over: Geweld, discriminatie en pesten
  Met deelonderwerpen zoals: Discriminatie, onrechtvaardige behandeling, pesten, aanpak kindermishandeling en agressie tegen werknemers met een publieke taak.

 • Wat zeggen jongeren over: Veiligheid/ Criminaliteit
  Met deelonderwerpen zoals: Privacy en social media, Discriminatie op de arbeidsmarkt, Radicalisering jongeren, Cybercrime, Pesten en Jeugdcriminaliteit.

 • Wat zeggen jongeren over: Economie & maatschappij
  Met deelonderwerpen zoals: Toekomst van Nederland, democratie, jongeren en politiek, ontwikkelingssamenwerking, economische crisis en jeugdbeleid.

meer weten?

wij werken aan het NJD onderzoek bij NJR: