maatschappelijke diensttijd

Voor jongeren in Nederland komt er een Maatschappelijke Diensttijd. MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Je verandert mensen hun leven en daagt jezelf uit.


De overheid is hiervoor plannen aan het maken: hoe moet deze diensttijd er precies uit gaan zien? Ze vinden het belangrijk dat jongeren hier zelf over meedenken en daarom is NJR betrokken. Wij zorgen ervoor dat jongeren een centrale rol innemen binnen het proces: we verzorgen ontwerpbijeenkomsten, werken mee aan de landelijke conferenties en zorgen ervoor dat jongeren hun oordeel kunnen vellen over de initiatieven.

Meedoen

De Maatschappelijke Diensttijd is van start! Er wordt begonnen met een kleinere proefperiode waar 37 organisaties in Nederland aan meedoen. Benieuwd of één van die organisaties in jouw buurt zit? Stuur ons dan even een mailtje: [email protected]

Wat gebeurde er de afgelopen maanden?

1 januari 2018

De overheid vroeg NJR op onderzoek uit te gaan, want wat zouden jongeren uit zo'n diensttijd willen halen? Wij gingen langs scholen, van Rotterdam tot Zeist. Hier werd hard meegedacht. Ook bouwden jongeren alvast hun perfecte diensttijd, met Lego. In dit filmpje zie je hoe dat ging:

9 februari 2018

De jongeren die al eerder meedachten, werden uitgenodigd voor een conferentie. Daar waren ook jongerenorganisaties, maatschappelijke organisaties en gemeenten aanwezig. Samen bedachten ze nog meer ideeën. Alles bij elkaar veel inspiratie voor staatssecretaris Paul Blokhuis. Dit filmpje geeft een verslag van die dag:

8 maart 2018

De eindbaas van het ministerie van VWS, Erik Gerritsen, maakt zijn eigen vlogs. In deze video bedankt hij alle jongeren die tot nu meedachten. Ook riep hij alle jongeren op aanwezig te zijn bij de conferentie op 18 mei.

19 april 2018

Op 19 april organiseerde NJR een co-creatie sessie rondom de Maatschappelijke Diensttijd. Naast een grote groep jongeren waren ook organisaties en het ministerie aanwezig. Gezamenlijk ontwikkelden zij vijf mogelijke programma's voor jongeren die een diensttijd willen doorlopen.

18 mei 2018

De Rijksoverheid organiseerde, in samenwerking met NJR, een tweede conferentie over de Maatschappelijke Diensttijd. Jongeren konden van de diensttijd proeven door workshops te volgen. Daarnaast gaven zij sociale initiatieven feedback op hun plannen. Zo maken we de Maatschappelijke Diensttijd samen. Hieronder zie je hoe de dag eruit zag:

25 mei 2018

Vanaf september 2018 begint de overheid met experimenten voor de maatschappelijke diensttijd. Organisaties konden daarom een subsidieaanvraag doen voor een “proef maatschappelijke diensttijd”. Op 25 mei zijn dertig jongeren samengekomen om te beslissen over deze subsidieaanvragen. Tientallen aanvragen werden doorgespit, waarbij jongeren feedback gaven op de plannen en besloten welke plannen geld moesten krijgen en welke niet.

juni 2018
Tijdens de inputronde zijn alle lidorganisaties van NJR gevraagd om standpunten, behoeften en ideeën te delen over de maatschappelijke diensttijd.

12 juni 2018
In aanloop naar het Algemeen Overleg heeft NJR, samen met enkele van haar lidorganisaties, een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin zijn de punten die op eerdere Algemene Vergaderingen met alle lidorganisaties besproken zijn helder naar voren gebracht.

14 juni 2018
Bij De Nieuws BV op Radio 1 ging voorzitter Luce van Kempen het gesprek aan met Tweede Kamerlid Michel Rog (CDA) waarom de MDT vooral niet verplicht moet worden. Hoe dat ging? Hier luister je de discussie terug.

12 juli 2018
Elke drie maanden vindt er een Bestuurlijk Overleg plaats op het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit is een overleg van staatssecretaris Blokhuis met de belangrijkste partners. Hier zit onze voorzitter Luce van Kempen als vertegenwoordiger van jongeren en jongerenorganisaties. Op 12 juli ging het onder andere over de ambities van jongeren en de subsidiecalls.

Jonneke Reichert