jargonbrigade FAQ

alles wat je wil weten


wat is de jargonbrigade?

De jargonbrigade wil dat politici klare taal spreken! Door moeilijk taalgebruik is de politiek voor veel jongeren niet te volgen. Daarom trekt de jargonbrigade erop uit om het taalgebruik van politici te beoordelen.

De politicus die voor jongeren wél heldere taal gebruikt, krijgt de Klare Taalprijs. Lange zinnen, vage praatjes en moeilijke woorden worden ontmoedigd met de Zwetsprijs.

De jargonbrigade bepaalt welke politici in aanmerking komen voor de Klare Taalprijs en de Zwetsprijs. Vervolgens breekt er online een verkiezing los, waarbij jongeren mogen stemmen op hun favoriete politicus voor de Klare Taalprijs en de Zwetsprijs.

waar kan ik meestemmen?

De online verkiezing is helaas gesloten. Alle jongeren uit Nederland (12-29 jaar) mochten meestemmen. Iedereen die jonger of ouder is, wordt uit de resultaten gefilterd.


wanneer worden de prijzen uitgereikt?

Op 20 mei 2020 is het Verantwoordingsdag. Op deze dag presenteren de Rijksoverheid en de ministeries hun jaarverslagen aan de Tweede kamer en leggen ze hierover verantwoording af. De jargonbrigade gebruikt Verantwoordingsdag om de winnaars ter verantwoording te roepen voor hun taalgebruik en zal op deze dag de prijzen uitreiken.


uit wie bestaat de jargonbrigade?

De jargonbrigade bestaat uit 6 jongeren uit heel Nederland met verschillende leeftijden: 16, 17, 19, 20 en 22 jaar oud. In deze video stellen de brigadiers zich voor.


wie heeft de jargonbrigade allemaal geanalyseerd?

De jargonbrigade heeft ervoor gekozen om alleen de fractievoorzitters te onderzoeken, omdat zij gelijkwaardige media-optredens hebben, waardoor de jargonbrigade de gekozen politici op een eerlijke manier kunnen onderzoeken en vergelijken. Daarbij is het onmogelijk om het taalgebruik van álle politici van Nederland te analyseren. Dat zijn er simpelweg te veel (tel alle kamerleden, ministers en staatssecretarissen maar eens bij elkaar op).

Marianne Thieme is geen fractievoorzitter meer, waarom is Thieme dan genomineerd?

Alle fractievoorzitters van 2019 zijn geanalyseerd door de jargonbrigade. Voor de politieke partijen die in 2019 verschillende fractievoorzitters hadden, heeft de jargonbrigade gekozen voor de fractievoorzitter die in 2019 het langst zat. In het geval van de Partij voor de Dieren is dat Marianne Thieme.


hoe heeft de jargonbrigade het taalgebruik van de fractievoorzitters gevolgd?

Het onderzoek van de jargonbrigade bestond uit twee stappen.

In de eerste stap keek de brigade naar het taalgebruik in tv-debatten en in Instagram-posts.

De jargonbrigade vindt dat politiek toegankelijk moet zijn voor jongeren, maar stelde tegelijkertijd vast dat politiek dat op dit moment niet is en dat politici jongeren ook bereiken via sociale media. Daarom bestond het onderzoek in stap 1 uit zowel een analyse van tv-debatten als social media-onderzoek.

Er is gekozen voor de tv-debatten omdat alle fractievoorzitters daar hetzelfde aantal minuten aan het woord zijn.

Daarnaast is wat betreft social media, de keuze gevallen op Instagram, omdat de jargonbrigade ervan overtuigd is dat dit het meest populaire social mediakanaal is onder jongeren.

In stap 1 zijn vier politici per prijs (Klare Taal- en Zwetsprijs) geselecteerd. Deze vier politici werden verder onderzocht in stap 2.

Stap 2 bestond uit een analyse van kamerdebatten van de vier overgebleven politici.


hoe heeft de jargonbrigade de genomineerden bepaald?

De jargonbrigade heeft besloten om klare taal en gezwets te analyseren aan de hand van zelfgekozen variabelen. Deze variabelen vormden de basis van het beoordelingsformat waarmee de jargonbrigade de fractievoorzitters in bovenstaande momenten heeft beoordeeld.

De variabelen waren: intonatie, bondigheid, snelheid, woordkeuze, concreetheid, overzichtelijkheid en gunfactor.

De jargonbrigade vond dat de ene variabele belangrijker was voor de beoordeling dan de andere. Daarom hebben de variabelen ook nog een bepaalde weging gekregen. Zo woog gunfactor bijvoorbeeld minder mee dan snelheid.


ik heb een andere vraag

Dat kan! Stel je vraag aan Lieke.

meer over NJR