Etnisch profileren betekent dat er gehandhaafd wordt (bijvoorbeeld door de politie) op basis van criteria als huidskleur, nationaliteit, geloof of etniciteit. Zonder dat dat onderbouwd wordt, dus. Deze criteria kunnen soms onderdeel zijn van een risicoprofiel waardoor sommige mensen vaker gecontroleerd of aangesproken worden dan anderen.


Simpel gezegd: het is waarom de een bij het vliegveld áltijd gefouilleerd wordt en de ander misschien wel gewoon door kan lopen. En waarom de een zonder blikken of blozen staande wordt gehouden bij een willekeurige controle en de ander gewoon door mag rijden. Efficiënt of discriminatie?


allesispolitiek.jpg


Control alt delete heeft een duidelijke mening over het gebruiken van etniciteit bij opsporing.


Vind jij het belangrijk dat overheidsinstanties etniciteit mogen gebruiken bij het bestrijden van criminaliteit? Vind jij ‘etnisch profileren’ een belangrijk onderwerp binnen de verkiezingen? Je laat het weten met een stem op 17 maart.


check de Jongerenkieswijzer

en kom erachter welke partijen jouw mening delen.


ALLES = POLITIEK, ook dit...


3 dingen die jij nog niet wist over etnisch profileren


Wist je dat…

  1. Amsterdamse mannen met een niet-westerse migratieachtergrond twee keer vaker door de politie worden gecontroleerd dan Nederlandse mannen zónder niet-westerse migratieachtergrond?
  2. er in de afgelopen vier jaar volgens RTL Nieuws 54 aangiftes zijn ingediend tegen agenten vanwege discriminatie? Geen van deze aangiftes heeft uiteindelijk geleid tot een veroordeling: alle zaken zijn door het Openbaar Ministerie geseponeerd.
  3. mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit na 2012 meer kans hadden dat hun belastingaangifte werd gecontroleerd dan mensen met alleen de Nederlandse nationaliteit?


terug naar ALLES = POLITIEK