NJR panel

Jongeren zijn de toekomst. Cliché maar waar. Daarom is het belangrijk om te weten wat jullie mening is. Om dit te weten te komen voert NJR onderzoeken uit onder het NJR Panel. Hierin zitten, verspreid over Nederland, meer dan duizend jongeren. Een paar keer per jaar worden zij bevraagd over allerlei actuele onderwerpen. Zo heeft het panel de afgelopen jaren zijn mening gegeven over reclame op sociale netwerksites, kindermishandeling, mantelzorg en de herdenking van WOII. Media tonen vaak belangstelling voor de uitkomsten van de onderzoeken. Hieruit blijkt hoe belangrijk de mening van jongeren is.

Lees de laatste panelonderzoeken

Kinderrechtenrapportage

Elke vijf jaar rapporteert de Nederlandse overheid aan het VN-comité inzake de Rechten van het Kind hoe het staat met de rechten van kinderen in Nederland. Parallel daaraan rapporteren ngo’s over de status van kinderrechten in Nederland. NJR en het Kinderrechtencollectief vinden dat ook de stem van kinderen en jongeren gehoord moet worden als het gaat over hun rechten en rapporteert iedere vijf jaar over de mening van jongeren op dit gebied.

meer weten of meedoen?

Stuur een mailtje naar Sheila:

phone 030-230 3575

email [email protected]

Connect op LinkedIn

Sheila Rebel

Linda Janmaat