Meer dan de helft van de wereldbevolking is onder de 30. Jongeren vormen de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering op elk gebied en in alle hevigheid zal ondervinden. Wij zijn ook een generatie die opgroeit in een wereld van toenemende ongelijkheid en die het niet automatisch beter heeft dan de generatie daarvoor.


De Sustainable Development Goals (SDGs), oftewel de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, zijn het grote plan van de Verenigde Naties om de wereld een betere, eerlijkere en duurzamere plek te maken. In 2030 moeten alle doelen overal gehaald zijn. Iedereen, alle landen - dus ook Nederland - en bedrijven moeten hiermee aan de slag.

NJR en lidorganisaties zijn op allerlei manieren bezig met de SDGs. We betrekken en activeren jongeren bij duurzaamheid en ongelijkheid, én lobbyen lokaal, nationaal en internationaal om de stem van jongeren te laten horen wanneer er belangrijke beslissingen gemaakt worden. Elk jaar organiseren we de Nacht van de VN.


de jaarlijkse Nederlandse SDG rapportage

Als jonge en toekomstige generaties hebben we er natuurlijk veel belang bij dat alle partijen hun verantwoordelijkheden nemen. Jaarlijks gaat er op Verantwoordingsdag een rapportage naar de Tweede Kamer om te laten zien hoe Nederland ervoor staat. Een van de hoofdstukken daarvan gaat over jongeren en kinderen en wordt geschreven door NJR als penvoerder. Daarvoor vragen we jongerenorganisaties en de Nederlandse jongerenvertegenwoordigers hoe zij vinden dat Nederland het doet op de SDGs.

Wil jij ook meepraten over de stand van de SDGs in Nederland? Dat kan! Mail naar [email protected]

Hier lees je de eerdere rapportages:


wie houden zich bezig met de SDGs?

Marjolein Quist


en verder