Sacha Verheij

✩ Sterke Punten:

Bedenker | Verkenner | Aanvoeler

♡ Waarom doe je wat je doet?

Als bestuurssecretaris ben ik de vaste sparringpartner van alle lidorganisaties van NJR, het aanspreekpunt binnen de organisatie en fungeer ik als smeerolie van het bestuur: ik ben zogezegd de spin in het web.

Een doelstelling waar ik gewillig naar streef is zorgen dat jongeren hun kracht kennen, ontwikkelen en inzetten voor een betere toekomst. Ik geloof dat jonge geesten de samenleving kunnen inspireren en veel kunnen leren. Ik vind het belangrijk dat alle thema’s aangaande jongeren onder de aandacht worden gebracht en dat daarbij de stem van de jongere wordt gehoord.

Ik hoop bij NJR aan de slag te gaan met onderwerpen als rouw en mentale gezondheid die nog wat verborgen zijn en een zekere bedachtzaamheid behoeven. Openlijke zichtbaarheid en bewustzijn van deze gevoelige thema’s poog ik te vergroten. Bovenal hoop ik de dialoog over kwetsbare kwesties met jongeren te beginnen.