Maxime Broekhuizen

✩ Sterke Punten:

Leider | Beheerder | Netwerker

♡ Waarom doe je wat je doet?

De verbinding zoeken tussen verschillende meningen en posities door de dialoog aan te gaan, dat is waar ik energie van krijg! Hiermee hangt samen dat ik vind dat het actief creëren van mogelijkheden voor jongeren om hun meningen te laten horen van groot belang is. Vanuit mijn eigen positie als jongere bij NJR wil ik hier graag aan bijdragen in mijn bestuursjaar. De keuzes die nu gemaakt worden hebben een enorm effect voor onze toekomst. Meer dan logisch dus dat wij hierover mee kunnen praten!