maria clara ten hacken

sterke punten:

verkenner | onderzoeker | aanvoeler

waarom doe jij wat je doet?

Ik vind het belangrijk dat er gewerkt wordt aan de versterking van de positie van jongeren. De belangenbehartiging en de projecten van NJR dragen hieraan bij. Door jongeren de ruimte te geven om te laten horen wat zij belangrijk vinden versterk je de positie van jongeren. Naast dat het gewenst is om met elkaar in gesprek te gaan vind ik het net zo belangrijk dat er gedegen onderzoek wordt gedaan naar de positie van jongeren. Voor Expertisebureau Jeugdparticipatie breng ik door middel van wetenschappelijk en beleidsgericht onderzoek de positie van jongeren in kaart. Welke groepen jongeren zijn het meest kwetsbaar en waarom? Welke interventies zijn effectief? En hoe kan toekomstig beleid hierop inspelen? Met deze vragen hou ik mij, vanuit mijn achtergrond in de sociologie, graag bezig.