Hajar Yagkoubi


sterke punten:

verbinder | gangmaker | verteller


waarom doe je wat je doet?

We leven in een tijd waarin we te maken hebben met veel grote vraagstukken. Vluchtelingenstromen, Extremisme, Cyberoorlogen noem het maar op. De beslissingen die we hier vandaag de dag over maken gaan van grote invloed zijn op de toekomst. Wij, als jongeren, zijn de groep die het meeste gaan meemaken van die toekomst. Daarom is het belangrijk dat wij als jongeren gaan meespreken over wat er gebeurt en onze stem laten horen. En daar wil ik bij helpen!

Samen met mijn collega Jahkini geven wij als jongerenvertegenwoordigers Mensenrechten & Veiligheid gastlessen door heel het land om zo in gesprek te gaan met vele duizenden jongeren. De input die we hier krijgen nemen wij bijvoorbeeld mee in gesprekken met ministeries en in onze speeches bij de VN. Als jongerenvertegenwoordiger wil ik mijn steentje bijdragen om de VN dichterbij de jongeren te brengen en de jongeren dichterbij de VN.