floor brands


sterke punten:

leider | strateeg | verteller


waarom doe jij wat je doet?

De jongeren van nu zijn de bouwstenen van de samenleving. Ik vind het belangrijk dat deze jongeren de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen, zodat zij deze in kunnen zetten op verschillende niveaus. Hiervoor is het belangrijk dat er naar jongeren geluisterd wordt en dat deze generatie kan meebeslissen met de keuzes die worden gemaakt over hun toekomst. Hier zet ik mij voor in! Vanuit NJR zorg ik ervoor dat jongeren gehoord worden en maak ik mij hard om ervoor te zorgen dat er vanuit de politiek daadwerkelijk naar gehandeld wordt!