Elian Yahye

✩ Sterke punten:

Verteller | Motivator | Inspirator

♡ Waarom doe jij wat je doet?

Vaak zien we dat de belangrijke besluiten, zeker op het niveau van de Verenigde Naties, vooral genomen worden door oude mannen in grijze pakken. Als jongerenvertegenwoordiger zie ik het als mijn taak om op onder andere de VN-conferenties een jong geluid te laten horen, dit doen we als jongerenvertegenwoordiger door het geven van speeches, het lobbyen bij beleidsmakers en door op verschillende creatieve manieren aandacht te vragen voor de thema's waar jongeren mee bezig zijn.

Aan de andere kant zit de uitdaging er in om soms moeilijke en abstracte thema's ('mensenrechten', 'vrede & veiligheid') tastbaar en concreet te maken voor jongeren zelfs. Doormiddel van gastlessen, projecten en social media proberen we de wereld wat dichter bij huis te brengen.

Je hebt als Jongerenvertegenwoordiger dus eigenlijk verschillende petten op: het ene moment geef je een gastles, het andere moment maak je deel uit van een delegatie naar de VN en weer op een ander moment spreek je met organisaties en ministeries.

Persoonlijk houd ik mij het meest bezig met onderwerpen zoals extremisme en radicalisering. Als het over deze onderwerpen gaat worden jongeren vaak nog gezien als óf kwetsbare slachtoffers, óf als een risicogroep. Dat beeld wil ik graag doorbreken, door vooral bezig te zijn met de manieren waarop jongeren zelf een positieve bijdrage leveren.

Een ander thema dat me bezig houdt is de positie van (jonge) vluchtelingen. Er wordt veel over vluchtelingen gesproken, maar helaas nog te weinig naar hun eigen ervaringen en ideeën gevraagd. Zeker op VN-niveau valt er op dat gebied nog genoeg te verbeteren.

Samen met Jahkini zet ik mij voor o.a. deze onderwerpen in: om de jongeren wat dichter bij de VN te brengen, en de VN wat dichter bij de jongeren!