Dirk Wijkstra

✩ Sterke Punten:

Strateeg | Beheerder | Verbinder

♡ Waarom doe je wat je doet?

Ik geloof er in dat jongeren bij kunnen dragen aan de maatschappij. Het jongerengeluid is namelijk sterk en heeft een toegevoegde waarde. Dit geluid moet in stelling worden gebracht en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Ik hoop dit te doen door ruimte te creëren voor het jongerengeluid bij provincies en gemeenten. Als belangenbehartiger lokaal hoop ik zo ook zelf te kunnen bijdragen aan de maatschappij.