renske hoeksema

sterke punten:

organisator | planner | verbinder

waarom doe jij wat je doet?

Binnen de Europese Unie worden veel besluiten genomen die bepalend zijn voor onze toekomst, dus ook voor jongeren. Daarom vind ik het erg belangrijk dat jongeren worden betrokken bij de EU. Maar dit is lastig, zeker omdat de EU zo complex is. Daarom wil ik samen met de werkgroep Jong in Europa de EU begrijpelijk maken voor alle jongeren. Samen kunnen wij de EU toegankelijker maken voor jongeren. Pas dan kunnen jongeren hun eigen standpunten innemen en betrokken worden bij de EU.