onderzoek & advies

jongeren begrijpen

NJR heeft jarenlange ervaring met het doen van kwantitatief onderzoek onder een vast panel van jongeren verspreid over heel Nederland. Dit panel wordt geraadpleegd om inzicht te krijgen in hoe jongeren denken over bepaalde thema's. Het geeft jongeren de kans om hun mening te geven over onderwerpen waar zij zelf mee te maken hebben en waar de politiek of andere organisaties hun mening over willen weten.


hulp nodig bij een vraagstuk?

We kunnen dit format ook toepassen op uw vraagstuk. We doen een steekproef die representatief is op basis van geslacht, leeftijd, opleiding, etniciteit en regio. Daarbij kunnen we gebruik maken van de scholen, het jongerenwerk, sportclubs, scouting en andere relevante plekken waar jongeren zich bevinden. De respons op de vragenlijst legt signalen en behoeften van jongeren bloot, waar de opdrachtgever met vervolgactiviteiten en/of voorzieningen op in kan spelen.

De vragenlijst wordt door NJR en de opdrachtgever gezamenlijk opgesteld. Voor het kwantitatief onderzoek onderscheiden we de volgende onderdelen:

  • Opstellen van de vragenlijst
  • Het programmeren van de vragenlijst
  • Het uitzetten van de vragenlijst (veldwerk)
  • Het verwerken en analyseren van de gegevens
  • Het opstellen van het verslag

Een optie is om voorafgaand aan de vragenlijst een focusgroep met jongeren te organiseren, om de vragenlijst specifieker in te steken.


recent onderzoek

Klik hier voor het meest recente onderzoeksrapport over jongeren en online privacy of hier voor een onderzoeksrapport over jongeren en het herdenken van de Tweede Wereldoorlog.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Sheila:

succesfactoren

Meer lezen over succesfactoren in het werken met jongeren? Lees dan deze flyer of bekijk onderstaande video voor een heldere uitleg.

Heb je vragen over de succesfactoren of de toepassing hiervan? Neem contact op met het expertisebureau van NJR: [email protected]


6 succesfactoren