FAQ

Hoe kan ik solliciteren?

Stuur je cv en een motivatiebrief waarin je uitlegt waarom jij dé geschikte kandidaat bent voor het NJR bestuur vóór 10 april naar Ikwilinhetbestuur@njr.nl. Je sollicitatie komt dan terecht bij de sollicitatiecommissie. Het huidige bestuur heeft geen invloed op de sollicitatieprocedure.

 

Wanneer is de sollicitatiedeadline?

De deadline voor de sollicitatie staat op maandag 10 april. Zorg dat je vóór 09:00 je cv en motivatiebrief stuurt naar Ikwilinhetbestuur@njr.nl

 

Hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit?

De procedure bestaat uit een aantal rondes:

Ronde 1: Motivatiebrief en cv selectie : Deadline insturen is 10 april 09:00 naar ikwilinhetbestuur@njr.nl

Ronde 2: Kennismakingsgesprekken op zaterdag 22 april

Ronde 3: Groepsdag op zaterdag 13 mei

Ronde 4: Samenstelling voordracht bestuur door sollicitatiecommissie

Ronde 5: Presentatie voordracht en instemming nieuw bestuur op 8 juni door de Algemene Ledenvergadering

Vragen over de sollicitatieprocedure kan je stellen aan de sollicitatiecommissie via ikwilinhetbestuur@njr.nl

 

Kan ik solliciteren op één specifieke functie?

Ja, dat moedigen we zelfs aan. Door te kiezen voor één specifieke functie, kan de sollicitatiecommissie beter beoordelen of jouw sterke punten, motivatie en ervaring bij die functie aansluiten. Belangrijk om te weten is wel dat de sollicitatiecommissie je ook kan vragen of je voorgedragen wilt worden voor een andere functie. Dit kan bijvoorbeeld als zij denken dat deze functie jou beter ligt of als er meerdere kandidaten voor eenzelfde functie hebben gesolliciteerd. De sollicitatiecommissie kijkt ook naar hoe goed de kandidaten met elkaar functioneren en misschien kan jij op een andere functie een belangrijke rol spelen in de samenwerking

 

Wie zien mijn sollicitatie?

Belangrijk om te weten is dat je in de stappen 1 en 2 anoniem bent (zie hierboven). Dat betekent dat, op de sollicitatiecommissie die de brieven en cv’s leest na, niemand weet dat jij solliciteert. Bij de groepsdag leer je je medekandidaten kennen. Echter is het niet de bedoeling om buiten de groepsdag bekend te maken wie daar aanwezig waren. Mocht je uiteindelijk niet voorgedragen worden voor het nieuwe bestuur, dan wordt niet bekendgemaakt dat je gesolliciteerd hebt. Het huidige bestuur heeft geen invloed op de sollicitatieprocedure

 

Wat zijn belangrijke data om vrij te houden?     

Als je wilt solliciteren, is het goed om de volgende data vrij te houden in je agenda:

  • 10 april 09:00: deadline motivatiebrief & cv naar ikwilinhetbestuur@njr
  • 22 april: kennismakingsgesprekken op de Kromme Nieuwegracht 58 in Utrecht
  • 13 mei: Groepsdag op de Kromme Nieuwegracht 58 in Utrecht
  • rond 1 juni: bekendmaking voordracht door sollicitatiecommissie
  • 8 juni: presentatie voordracht en instemming nieuw bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering
  • 19 juni tot 21 juni: gezamenlijke overdrachtsdagen
  • 1 juli: Nieuwe bestuur 2017-2018 treedt in functie

 

Moet ik al ervaring hebben?

Nee, je hoeft geen specifieke ervaring te hebben of een bepaalde studie te volgen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je het belangrijk vindt op te komen voor jongeren, jongerenorganisaties of een specifieke portefeuille en dat je over de capaciteiten beschikt om een organisatie als NJR te leiden. Als je al ervaring of kennis hebt die bruikbaar is als bestuurder, dan kun je dat in je motivatiebrief naar voren brengen. Daarnaast hecht NJR grote waarde aan diversiteit, als jij kan ons kan overtuigen waarom jij van waarde bent voor NJR, is dat belangrijker dan een bepaalde studierichting of werkervaring.

 

Zijn er eisen waar ik aan moet voldoen? 

Voor het bestuur van NJR geldt een harde eis: als jongerenorganisatie zoeken we bestuursleden die niet ouder zijn dan 29 jaar. Een minimale leeftijd is er niet.

Verder kan je in het uitgebreide vacatureboekje de specifieke eisen per functie vinden.  NJR hecht grote waarde aan durf en lef. Ook als je dus denkt niet honderd procent te voldoen aan de eisen*, dan moedigen we je toch aan te solliciteren!

*op de leeftijdseis na, dit is een harde eis.