NJR

PERSBERICHT
1 juli, Utrecht

Nieuwe groep twintigers aan het roer landelijke jongerenorganisatie NJR
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering kozen Nederlandse jongerenorganisaties een nieuw bestuur voor hun landelijke koepel, NJR. Zeven jongeren afkomstig uit heel Nederland besturen het komende jaar NJR en komen daarmee op voor jongeren in heel het land. Esther Peeters (25) bekleedt het komende jaar de voorzittersrol en is daarmee het gezicht van de organisatie.
 
Esther kijkt uit naar een tweede bestuursjaar, want afgelopen jaar was zij programmabestuurslid Jeugdbeleid: "Het is nu belangrijker dan ooit, dat jongeren een stem hebben in de beslissingen die over de toekomst van Nederland worden genomen. Er ligt een belangrijke taak voor NJR om komend jaar jongeren te laten horen als het gaat om bijvoorbeeld de oplopende jeugdwerkloosheid, onderwijs en duurzaamheid. “
 
“Er is een beweging gaande van jongeren en jongerenorganisaties die zich inzetten om hun leven en de wereld mooier te maken. Ik ben trots hier onderdeel van te zijn en ga er het komende jaar alles aan doem om deze beweging een prominentere positie te geven in Nederland”, aldus Esther. 
 
Het bestuur van NJR ziet er het komende jaar als volgt uit: Esther Peeters (voorzitter), Aron van Wijk (penningmeester), Eline Minnaard (secretaris), Jasmin Schous (bestuurslid Onderwijs, Sociale Zaken en  Jeugdbeleid), Marijke Boessenkool (bestuurslid Duurzame ontwikkeling en Internationaal), Felix Kievit (bestuurslid Belangenbehartiging) en Jasper Witte (bestuurslid Publiciteit). De termijn van dit bestuur zal op 1 juli 2014 aflopen.
Gepubliceerd in Persberichten