Tijdens de Algemene Ledenvergadering van NJR op 25 maart zijn Frits Brouwer en Esther van Duin door de leden van NJR (37 jongerenorganisaties door heel Nederland) verkozen tot Jongerenvertegenwoordiger UNESCO. Het komende jaar gaan Frits en Esther op zoek naar meningen en ideeën van jongeren. Deze bespreken zij vervolgens met onder andere het ministerie van OCW, de Nationale UNESCO Commissie en UNESCO in Parijs.

De enthousiaste Frits, student International Studies aan de Universiteit Leiden, kan het nog bijna niet bevatten dat hij is verkozen. Hij staat te springen om de komende tijd aan de slag te gaan. “Zeker met al dat gedoe rond de uitspraak van Wilders denk ik dat het heel belangrijk is dat er binnen Nederland meer intercultureel begrip komt. Ik denk dat UNESCO daar een grote rol in kan spelen.  De missie van UNESCO is om vrede te bevorderen; ik vind het heel belangrijk om dan bij jongeren te beginnen en bij hen onderling begrip te creëren”.

Ook Esther heeft erg veel zin om aan de slag te gaan. De twee zullen in Nederland veel gastlessen gaan geven en spreken op events. De stem van Nederlandse jongeren nemen zij onder andere mee naar UNESCO in Parijs. Esther:“Wat ik de ‘grijze mannen in pak’ daar vooral wil vertellen is dat het van essentieel belang is om naar jongeren te luisteren. Dit al helemaal als het gaat om culturele diversiteit; jongeren zijn opgegroeid in een multiculturele samenleving en hebben daarom vaak een frisse en onbevangen kijk op hoe culturen het beste kunnen samenleven. Jongeren denken daarin nog veel vrijer en zonder barrières dan volwassenen vaak doen”.

Jongerenvertegenwoordigers

Jongerenvertegenwoordigers vormen de schakel tussen jongeren en (politieke) instanties. NJR begeleidt en adviseert jongerenvertegenwoordigers zodat zij de stem van Nederlandse jongeren kunnen laten horen. Frits en Esther gaan samenwerken met huidig jongerenvertegenwoordiger Ilona Rozenboom, al bijna twee jaar jongerenvertegenwoordiger UNESCO. Vanaf juni zullen Frits en Esther samen als jongerenvertegenwoordigers UNESCO het stokje van Ilona overnemen. Op het gebied van Europese Zaken, Duurzame Ontwikkeling en de Algemene Vergadering van de VN zijn ook jongerenvertegenwoordigers actief. Kijk voor meer informatie op www.jongerenvertegenwoordigers.nl

 

 

Gepubliceerd in Nieuws NJR
vrijdag, 14 december 2012 17:18

NJR: Oog voor jongeren is dramatisch

NJR

PERSBERICHT
Utrecht, 14 december 2012

Oog voor jongeren in de politiek dramatisch

NJR wil betere vertegenwoordiging jongeren door politiek

Het oog dat de politiek heeft voor jongeren is dramatisch, stelt NJR, de koepel van jongerenorganisaties in Nederland. Uit vandaag gepubliceerde cijfers van een onderzoek door EenVandaag onder 1.600 jongeren blijkt dat 74% vindt dat de huidige politiek de belangen van de jeugd slecht vertegenwoordigt. "Dit zijn dramatische cijfers die elke volksvertegenwoordiger die ook maar enigszins belang hecht aan de inspraak van jongeren, diep zouden moeten raken," aldus Marcel René Bamberg, voorzitter van NJR.

Gepubliceerd in Persberichten

Jongeren pakken gezwets in Tweede Kamer

aan

Jargonbrigade beoordelen taalgebruik politici

Welke politicus draait niet om de kern heen, maar zegt waar het op staat? Wie spreekt duidelijke taal en wie vervalt in jargon en wollige zinnen? Tijdens het uitbrengen van de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet Rutte op 26 oktober, gaat de Jargonbrigade hier scherp op letten. Jaarlijks beoordeelt de Jargonbrigade van NJR het taalgebruik van ministers en Tweede Kamerleden. De politici maken kans om dinsdag (namiddag) de Klare Taalprijs of de gevreesde Zwetsprijs te winnen.

De Jargonbrigade bestaat uit een groep jongeren die vanaf de publieke tribune in de Tweede Kamer op zoek gaat naar duidelijk sprekende en zwetsende politici. Na de eerste dag van de regeringsverklaring van het kersverse kabinet Rutte, maken de brigadiers de winnaar van de Zwetsprijs bekend. Deze prijs wordt uitgereikt aan de politicus of politica die het meest op onduidelijk taalgebruik is betrapt. Politici die hun boodschap helder weten te verwoorden, komen in aanmerking voor de Klare Taalprijs. Onder andere Mark Rutte (2009) en Alexander Pechtold (2008) en Geert Wilders (2007) mochten in voorgaande jaren de Klare Taalprijs al in ontvangst nemen. Aan de andere kant werden Agnes Kant (2009), Mariëtte Hamer (2008) en Pieter van Geel (2007) eerder uitgeroepen tot de grootste zwetsers van de Tweede Kamer.

Door moeilijk taalgebruik van politici is de politiek voor veel jongeren niet te volgen. NJR wil politiek juist toegankelijker maken voor jongeren en stimuleert politici dan ook om begrijpelijke taal te spreken. Om dat te bereiken, riep NJR in 2003 de Jargonbrigade in het leven. De brigadiers hopen dat hun aanwezigheid helpt tegen het Haagse zwetsvirus en leidt tot een helder debat.

Gepubliceerd in Persberichten


Uitreiking landelijke Pimp My Block Award

Beloning voor jongeren met het beste idee om hun wijk te pimpen

Op zaterdag 20 november vindt de uitreiking van de landelijke Pimp My Block Award plaats in The Colour Kitchen te Utrecht. Dit ter afsluiting van het NJR-project Pimp My Block, waarbij jongeren uit 14 krachtwijken werden uitgedaagd ideeën te bedenken om hun wijk te pimpen. De winnaars in iedere wijk kregen 5000 euro om hun idee uit te voeren. Tijdens het slotevent wordt onthuld wie de landelijke winnaar van Pimp My Block 2009-2010 is.

De afgelopen twee jaar hebben de winnaars uit 14 krachtwijken zich hard gemaakt voor het verbeteren van hun wijk; met ideeën als een openlucht sportpark, de Slotudocu, een klusproject, het Excelance Event en een mobiele fietswerkplaats wisten de jongeren verschillende groepen in de wijk bij elkaar te brengen en anderen te motiveren ook iets voor hun wijk te doen. De jongeren uit alle wijken worden tijdens het slotevent nog een keer extra bedankt voor hun inzet. Daarnaast maken zij kans om met de landelijke Pimp My Block Award 2009-2010 naar huis te gaan.

Nadat de jongeren 's middags met leuke activiteiten in het zonnetje zijn gezet, mogen zij gezamenlijk aanschuiven voor een driegangendiner. Tijdens het diner bedienen jongeren uit de buurt de Pimp My Blockers vanuit de wereldse keuken van Colour Kitchen. Tegelijkertijd worden de filmpjes van uitvoeringen van de projecten uit alle krachtwijken vertoond op een groot scherm. Na het eten vindt de uitreiking van de winnaar Pimp My Block 2009-2010 plaats.

Wat: Uitreiking landelijke Pimp My Block Award 2009-2010
Wanneer: zaterdag 20 november
Waar: The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1, Utrecht
Hoe laat: 16:00-20:00 uur (Prijsuitreiking tussen 19:30 en 20:00)

Pimp my Block is een initiatief van NJR en wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds en de gemeenten waar het project actief is geweest. De afgelopen twee jaar zijn in Amsterdam, Enschede, Den Haag, Deventer, Amersfoort, Rotterdam, Arnhem, Maastricht, Nijmegen en Dordrecht Pimp my Block Awards uitgedeeld in totaal 14 krachtwijken.

Voor meer informatie over het project kunt u kijken op www.pimpmyblock.nl

 

Gepubliceerd in Persberichten


128 jongeren vandaag in debat met

minister Donner en Van Bijsterveldt

Volg nu www.tweedekamer.nl voor de live stream van het vervolg van het Nationaal Jeugddebat!

Vanmiddag opende NJR de 16e editie van het Nationaal Jeugddebat in de Tweede kamer in Den Haag. Het debat werd geopend door Mariëtte Hamer, ondervoorzitter en Tweede Kamerlid (PvdA). Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner hield een regeringsverklaring over jeugdbeleid.

De jongeren gedragen zich vandaag als echte Kamerleden. Ze voeren discussie, staan klaar bij de interruptiemicrofoon en doen concrete voorstellen aan de politici. Minister Donner mocht zojuist het spits afbijten.

In het eerste debat over discriminatie lieten de jonge debaters zich meteen van hun sterkste kant laten zien. Zij probeerden de minister ervan te overtuigen dat discriminatie kan worden tegengegaan door cultuuruitwisselingsprogramma tussen verschillende leerlingen op te zetten. Donner zag de rol van de overheid hier niet direct in. "Maar aan het eind naderen we elkaar dicht", aldus Donner. Hij zegde toe dit initiatief waar mogelijk te ondersteunen als jongeren dit op hun eigen scholen tot een succes weten te maken.

"De minister had scherpe punten", erkenden de jongeren," Hij was echter nét iets te lang aan het woord en had nog iets beter kunnen luisteren."

Het Nationaal Jeugddebat duurt nog tot 17.00 uur vandaag en is live te volgen op www.tweedekamer.nl. Het resterende programma:

Programma
15.10 – 15.51 Debat 3 'school en cyberpesten' met Minister van Bijsterveldt en fractie groen

15.51 – 16.32 Debat 4 'milieu en gezondheid' met Lea Bouwmeester (lid vaste Kamercommissie volksgezondheid, welzijn en sport) en fractie rood

16.32 – 17.00 Slotdebat met Kinderombudsman Marc Dullaert en alle fracties

Nationaal Jeugddebat
In de politiek wordt veel beslist voor jongeren. Daarom is het belangrijk dat jongeren van zich laten horen. Met het Nationaal Jeugddebat wil NJR jongeren niet alleen bij de politiek betrekken, maar ook de politiek verrijken door de inbreng van jongeren.

De deelnemers zijn vanuit het Provinciaal Jeugddebat geselecteerd, afkomstig uit alle provincies, van verschillende schooltypes en diverse culturen. De deelnemende jongeren vormen daardoor een representatieve afspiegeling van de Nederlandse jeugd.

Kijk ook op www.jeugddebat.nl 

Gepubliceerd in Persberichten


Tweede Kamer 18 april het domein van

jongeren!

Nationaal Jeugddebat zet politici op scherp

Op maandag 18 april is het weer zo ver. De Tweede Kamer is voor even het domein van de jongeren van Nederland. NJR organiseert dan het Nationaal Jeugddebat van 2011, het evenement waar de Nederlandse jeugd haar politieke stem laat horen. De 132 jonge deelnemers, van 12 t/m 19 jaar, zullen o.a. de ministers Donner en Van Bijsterveldt aan de tand voelen over discriminatie, jeugdcriminaliteit, school en cyberpesten en milieu en gezondheid. Mariëtte Hamer, Tweede Kamerlid (PvdA) en Ondervoorzitter, zit het debat voor. Ook jongeren uit Friesland doen dit jaar weer mee! Deelnemers uit onder andere Leeuwarden, Grou, Heerenveen, Stiens, Hidaard en Lemmer zullen 18 april de Tweede Kamer betreden.

Dit jaar is alweer de 16e editie van het Jeugddebat dat in 1995 voor het eerst plaatsvond. Tijdens het debat maken de jongeren de dienst uit. Zij introduceren een thema, leggen een voorstel op tafel en gaan daar vervolgens over in debat met politici. De thema's en voorstellen zijn voortgekomen uit het JIJ-onderzoek (Jongeren Interviewen Jongeren) dat onder 971 jongeren werd uitgevoerd door de jeugddebatdeelnemers.

De jonge debaters staan tegenover minister Donner, staatssecretaris Teeven, minister Van Bijsterveldt, staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, Kamerlid Bouwmeester (vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en kinderombudsman Marc Dullaert.

Na de opening van het debat houdt staatssecretaris Veldhuyzen van Zanten-Hyllner een regeringsverklaring over jeugdbeleid. De jongeren mogen daar meteen vragen over stellen.

Ook kinderombudsman Marc Dullaert vraagt, tijdens het slotdebat, om input: waar moet hij zich volgens jongeren mee bezig houden en wat kunnen zij daar zelf aan bijdragen. Marc Dullaert heeft zijn functie mede aan het Nationaal Jeugddebat te danken. In 2001 werd er door de deelnemers voor het eerst gepleit voor het instellen van een kinderombudsman.

In de politiek wordt veel beslist voor jongeren. Daarom is het belangrijk dat jongeren van zich laten horen. Met het Nationaal Jeugddebat wil NJR jongeren niet alleen bij de politiek betrekken, maar ook de politiek verrijken door de inbreng van jongeren.

De deelnemers zijn vanuit het Provinciaal Jeugddebat geselecteerd, afkomstig uit alle provincies, van verschillende schooltypes en diverse culturen. De deelnemende jongeren vormen daardoor een representatieve afspiegeling van de Nederlandse jeugd.

Kijk voor meer informatie op www.jeugddebat.nl

Gepubliceerd in Persberichten
zondag, 06 maart 2011 22:13

FNV jong

FNV jong

FNV jong vind dat politiek, vakbonden en werkgevers rekening moeten houden met jongeren. Zij luisteren, praten en voeren acties uit, zolang het maar betrekking heeft op werk, zorg en inkomen.  Voor informatie en voorlichting kun je ook bij FNV terecht. Zij helpen jou met jouw rechten op het gebied van arbeid en hoe je hiervoor moet opkomen.

www.fnvjong.nl

Gepubliceerd in Lidorganisaties
zondag, 06 maart 2011 22:12

Expreszo

Expreszo

Expreszo is een landelijke organisatie van, voor en door homojongeren. Expreszo organiseert projecten en activiteiten zodat zowel holebi’s als hetero’s samenkomen en toewerken naar meer homo-emancipatie. De organisatie is ontstaan vanuit de succesvolle gelijknamige glossy voor in Nederland en Vlaanderen.

www.expreszo.nl

Gepubliceerd in Lidorganisaties
zondag, 06 maart 2011 22:08

DARE2GO

DARE2GO

Ga voor een unieke ervaring vol zelfontwikkeling en ga voor een eerlijke samenleving! Ga voor een periode tussen de 2 en 12 maanden naar Afrika, Azië of Latijns Amerika om in compleet andere cultuur te leven en daar jouw bijdrage te leveren aan één van de DARE2GO vrijwilligersprojecten. 

Ben jij tussen de 18 en 30 jaar en zie jij het als jouw persoonlijk ideaal je in te zetten voor mensen in kwetsbare situaties? Sta jij voor solidariteit, verbondenheid, zingeving en bezieling, dan DARE2GO! Volg de voorbereidingscyclus en ga met z’n tweeën of in een groep naar Afrika, Azië of Latijns Amerika voor een vrijwilligersproject van DARE2GO.

www.dare2go.nl

Gepubliceerd in Lidorganisaties
zondag, 06 maart 2011 22:06

CNV Jongeren

CNV Jongeren

Waar vind je een vakantiebaantje? En wat is het minimum jeugdloon? CNV is de enige jongerenvakbond in Nederland. Ze informeert jou op het gebied van werk, inkomen en stages en komt op voor jouw belangen. Dit doen zij via de website en verschillende campagnes.

www.cnvjongeren.nl

Gepubliceerd in Lidorganisaties
Pagina 1 van 2